Detail předmětu

Obecná biologie a ekologie

FCH-BC_BIOAk. rok: 2023/2024

Obecná charakteristika živých soustav. Chemické složení živých soustav, biogenní prvky a biomolekuly. Buněčná a molekulární biologie, struktura prokaryotické a eukaryotické buňky, odkud buňky získávají energii a jak s ní hospodaří, odbourávání sacharidů, tuků a bílkovin, citrátový cyklus a oxidační fosforylace, uchovávání a exprese genetické informace, přenos látek přes membrány, vnitrobuněčný transport, komunikace mezi buňkami, dělení buněk, buněčná diferenciace. Genetika, základní genetické pojmy, Mendelovy zákony, vazba genů, genetické aspekty pohlavního rozmnožování, mimojaderná dědičnost, dědičnost kvantitativních znaků, genetické zákonitosti v populacích, genové inženýrství a biotechnologie. Evoluce, vznik života, mechanizmy evoluce živých soustav, vznik druhů. Tři domény života na Zemi, základní fylogenetický strom, klasifikace živých soustav. Základy obecné ekologie, organizmy a prostředí, populace, společenstva, ekosystémy.

Výsledky učení předmětu

Studenti by měli porozumět některým životním dějům na molekulární nebo buněčné úrovni. Dále by měli správně chápat evoluci živých soustav, osvojit si jejich základní klasifikaci a základní ekologické pojmy. Podrobněji vymezuje požadované znalosti anotace, osnova a základní literatura.

Prerekvizity

Základní znalosti ze středoškolské biologie a chemie.

Literatura

Hrstka, M. Biologie. FCH VUT v Brně (CS)
Alberts, B. a kol. Základy buněčné biologie. Espero Publishing, Ústí nad Labem 2000 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou přednášky (2 vyučovací hodiny týdně). Studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná. Vyžaduje se porozumění základním pojmům, teoriím, vybraným obrázkům a schématům.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod. Obecná charakteristika živých soustav. Chemické složení živých soustav.
Chemické složení živých soustav - biopolymery. Struktura prokaryotických buněk.
Struktura eukaryotických buněk. Bioenergetika.
Katabolizmus sacharidů, lipidů a bílkovin. Citrátový cyklus, dýchací řetězec a oxidační fosforylace.
Fotosyntéza. Uchovávání a exprese genetické informace.
Translace, regulace genové exprese.
Přenos látek přes membrány. Vnitrobuněčný transport. Komunikace mezi buňkami.
Komunikace mezi buňkami. Dělení buněk a jejich diferenciace.
Základní genetické pojmy, Mendelovy zákony, vazba genů, genetické aspekty pohlavního rozmnožování, mimojaderná dědičnost.
Dědičnost kvantitativních znaků, genetika populací, genové inženýrství a biotechnologie.
Vznik života, evoluce živých soustav.
Tři domény života na Zemi, základní fylogenetický strom, klasifikace živých soustav.
Základy obecné ekologie, organizmy a prostředí, populace, společenstva, ekosystémy.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s chemickým složením živých soustav, molekulárně biologickými principy životních dějů, genetikou, evolucí, základní klasifikací organizmů a základy ekologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor