Detail předmětu

Praktikum z analýzy potravin a přírodních látek

FCH-BC_ACP_PAk. rok: 2023/2024

Praktikum z analytické chemie potravin vychází z teoretických základů poskytnutých studentům v přednáškách předmětu Analytická chemie potravin. Zahrnuje úlohy týkající se hlavních složek potravin (cukrů, tuků, bílkovin), stanovení některých nutričních složek potravin (vitamíny, biogenní prvky), stanovení kontaminantů i aditivních látek (barviva a konzervační látky) a určení některých dalších charakteristik potravin (vlhkost, popel).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Praktikum navazuje na přednášku Analytická chemie potravin I. Předpokládá se znalost základních metod stanovení vody, sušiny, minerálních a dusíkatých látek, cukrů, polysacharidů, lipidů, alkoholů, konzervačních prostředků, barviv, těkavých látek, titrační kyselosti, formolového čísla, obsahu mokrého lepku, bobtnavosti lepku, maltosy a dusitanů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Úspěšné absolvování všech laboratorních cvičení a odevzdání příslušných protokolů na dobré obsahové i formální úrovni. V každém praktiku jsou studenti zkoušeni písemně nebo ústně. Z jednotlivých známek se vypočítá průměrná známka, která má stejnou váhu jako známka ze závěrečného testu. Kromě toho jsou v každém praktiku kontrolovány a diskutovány protokoly.
Docházka je povinná a je kontrolovaná vyučujícím. V každém praktiku jsou studenti zkoušeni písemně nebo ústně. Z jednotlivých známek se vypočítá průměrná známka, která má stejnou váhu jako známka ze závěrečného testu. Kromě toho jsou v každém praktiku kontrolovány a diskutovány protokoly.

Učební cíle

Cílem předmětu je upevnit teoretické poznatky získané na přednáškách "Analytická chemie potravin I" prostřednictvím praktických úkolů v laboratoři.
1. Studenti získají dovednosti, tj. prakticky provedou stanovení vody, sušiny, minerálních látek, dusíkatých látek, sacharidů, lipidů, ethanolu, kyseliny sorbové, barviv a dusitanů v potravinách klasickými manuálními metodami.
2. Studenti provedou komplexní analýzu vína a pomerančové šťávy a porovnají výsledky svých stanovení s příslušnými normami.
3. Studenti si zopakují základní laboratorní metody (titrace, destilace, destilace s vodní párou, extrakce, chromatografie na tenké vrstvě) a poznají jejich uplatnění v analýze potravin.
4. Studenti nově poznají práci s polarimetrem, přístrojem pro destilaci podle Parnas-Wagnera, přístrojem pro extrakci podle Soxhleta, přístrojem pro stanovení těkavých kyselin a poprvé se setkají s využitím enzymů při kvantitativních stanoveních.
5. Praktikum rozvíjí schopnosti studentů správně interpretovat naměřené výsledky.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Hrstka, M., Somrová, L. Praktikum z analytické chemie potravin. Učební text FCH VUT v Brně (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  specializace CHPL , 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

65 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Voda, sušina a minerální látky, 2) Dusíkaté látky, 3) Cukry, 4) Polysacharidy, 5) Lipidy, 6) Alkoholy, 7) Konzervační prostředky, 8) Barviva, 9) Metody zkoušení vína, 10) Metody zkoušení pomerančové šťávy, 11) Metody zkoušení mlýnských výrobků, 12) Metody zkoušení masa.

eLearning