Detail předmětu

Týmový projekt - MA

FCH-BC_TP_MAAk. rok: 2023/2024

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet bude získán po předložení a kontrole souhrnné zprávy a prezentaci výsledků projektu.

Učební cíle

Cílem předmětu je týmové řešení konkrétního problému z oblasti medicínských aplikací. Studenti vytvoří malé týmy, rozdělí si role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém z některé z oblastí výzkumu nebo odborné praxe. Výsledkem bude oponovaná souhrnná zpráva a prezentace průběhu řešení a výstupů projektu.
Studenti si osvojí pravidla práce v odborném týmuv rámci týmového řešení konkrétního problému z oblasti chemie a technologie materiálů. Na základě získaných poznatků z oblasti týmové práce a řízení lidských zdrojů si studenti vytvoří malé týmy podle zájmu o konkrétní problematiku, rozdělí si role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém teoreticky. Naučí se pravidla zpracování závěrečné souhrnné zprávy a připraví se na oponenturu. V rámci prezentace průběhu řešení a výstupů projektu získají nové prezentační dovednosti. Předmět je přípravou na následující řešení individuálních projektů v rámci bakalářských prací, kdy se studenti musí zařadit do existujících výzkumných týmů a plnit přidělenou roli.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHMA bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

eLearning