Detail předmětu

Týmový projekt - ŽP 2

FCH-BC_TP_ŽP2Ak. rok: 2023/2024

Předmět pokračuje a navazuje na předešlý ŽPI, nadále umožňuje studentovi práci v týmovým prostředí, postupně je veden k samostatné práci a odpovědnosti za vyhodnocování zlískaných informací. Dále se podílí na projektovém záměru s cílem úspěšně dokončit zadaná témata.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet bude získán po předložení a kontrole souhrnné zprávy a prezentaci výsledků projektu.

Učební cíle

Cílem předmětu je navázat na již získané zkušenosti a rozšířit své aktivity na konkrétní technologické aplikace v oblasti oblasti chemie a technologie ochrany životního prostředí, popřípadě z jiných oblastí reflektující aktuální tématiky problémů v životním prostředí. Studenti vytvoří malé týmy, rozdělí si role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém z některé z oblastí výzkumu nebo odborné praxe. Výsledkem bude oponovaná souhrnná zpráva a prezentace průběhu řešení a výstupů projektu.
Studenti si osvojí pravidla práce v odborném týmuv rámci týmového řešení konkrétního problému z oblasti chemie a technologie materiálů. Na základě získaných poznatků z oblasti týmové práce a řízení lidských zdrojů si studenti vytvoří malé týmy podle zájmu o konkrétní problematiku, rozdělí si role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém teoreticky. Naučí se pravidla zpracování závěrečné souhrnné zprávy a připraví se na oponenturu. V rámci prezentace průběhu řešení a výstupů projektu získají nové prezentační dovednosti. Předmět je přípravou na následující řešení individuálních projektů v rámci bakalářských prací, kdy se studenti musí zařadit do existujících výzkumných týmů a plnit přidělenou roli.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět pokračuje a navazuje na předešlý ŽPI, nadále umožňuje studentovi práci v týmovým prostředí, postupně je veden k samostatné práci a odpovědnosti za vyhodnocování zlískaných informací. Dále se podílí na projektovém záměru s cílem úspěšně dokončit zadaná témata.

 

1.týden: Úvod do výuky, projektové řízení, týmová práce. Rozdělení studentů do týmů, výběr témat a supervizorů.


2.-9. týden: Zpracování projektového zadání - kontrolní dny v jednotlivých týmech.
10.-13. týden: Prezentace výsledků jednotlivých týmů, diskuse, oponentura závěrečné zprávy.

eLearning