Detail předmětu

Degradace, stabilizace a aditivace polymerů

FCH-MC_DSAPAk. rok: 2023/2024

Přednáška zahrnuje rozbor základních typů degradace polymerů z hlediska jejich mechanismů a kinetiky - termické degradace v inertním prostředí, termooxidační a fotooxidační degradace, biodegradace a chemická degradace. Zabývá se mechanismy a kinetickými aspekty inhibovaných oxidací, jednotlivými typy antioxidantů, světelných stabilizátorů a mechanismy jejich působení, mechanismem hoření polymerů a způsoby retardace. Z dalších přísad popisuje změkčovadla, mazadla, antistatika, nadouvadla, barviva, pigmenty, plniva, výztuže apod. Strategie vytváření kompletních aditivačních systémů, ekologické aspekty, recyklace, likvidace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Znalosti z oblasti organické a makromolekulární chemie. Základní přehled v oblasti technologie zpracování polymerů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška
1. část - písemný test
2. část - ústní zkouška
není

Učební cíle

Cílem předmětu je úvod do oboru degradace a stability syntetických polymerů. Absolvováním předmětu dosáhne student základních znalostí chování běžných syntetických plastů vzhledem k podmínkách v nichž se vyskytují v reálném životě, tj při zpracování, koncové aplikaci a recyklaci. Cestouk pochopení jejich chování a možností je základní znalost jejich mechanismů degradace a možností účinné ochrany cestou stabilizace.
1) Znalost základních principů a mechanismů degradace syntetických polymerů
2) Znalost vlivů okolního prostředí určujícího životnost sysntetického polymeru
3) Znalost metod zkoušení a zkušebních podmínek polymerů vzhledem k jejich zamýšlené apliíkaci
4) Způsobilost provádět výběr polymerů vhodných pro aplikace v konkrétních podmínkách
5) Způsobilost navrhovat a hodnotit aditivační systémy
6) Orientace v technických možnostech použití nejpoužívanějších komoditních plastů

Základní literatura

Hawkins W.L.: Polymer Stabilization. Wiley-Interscience, New York 1972. (EN)
-Pospíšil J.: Antioxidanty. Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1968. (CS)
Scott G.: Mechanisms of Polymer Degradation and Stabilization. Elsevier S.P., Essex 1990. (EN)
Doležel B.: Koroze plastických hmot a pryže. Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1960. (CS)
Gächter R., Müller H.: Plastics Additives Handbook. Carl Hanser Verlag, München 1993. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NPCP_CHTM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHTMS magisterský navazující

    specializace --- , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    specializace --- , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Oxidační degradace polymerů - mechanismus a kinetika řetězové oxidační degradace polymerů
2. Degradace polymerů při zpracování
3. Degradace polymerů UV zářením
4. Fyzikální stárnutí polymerů
5. Stabilizace plastů
6. Aditivace plastů
7. Fyzikální chování aditiv v polymeru
8. Parametry kvantifikující degradační změny
9. Predikce životnosti polymerů, technika a přístrojové vybavení pro akcelerované stárnutí
10. Hořlavost plastů
11. Techniky pro vyhodnocení degradace polymerů
12. Řízená degradace a degradovatelné polymery
13. Strategie a aspekty aditivace polymerů

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning