Detail předmětu

Chemie a technologie silikátů II

FCH-MC_CTS2Ak. rok: 2023/2024

Keramika a keramická technologie. Těžba a úprava keramických surovin. Tvarování keramiky. Keramika na bázi jílových surovin. Technická a žárovzdorná keramika. Struktura a vlastnosti (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, optické…) keramických materiálů. Sklo a technologie skla. Procesy probíhající při tavení sklářského kmene. Vlastnosti utavené skloviny. Vlastnosti vybraných druhů technického skla.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Orientace v oboru keramiky, skla a anorganických pojiv: vznik, klasifikace, mineralogie a vlastnosti ložisek průmyslově významných nerostů a hornin. Plastické a neplastické keramické suroviny. Suroviny s vysokým obsahem oxidu vápenatého a hořečnatého. Syntetické suroviny pro keramiku. Suroviny pro výrobu skla. Základy technologie keramiky skla a anorganických pojiv. Teorie vysokoteplotních procesů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Závěrečná zkouška (15 - 20 min, bez písemné přípravy).
Není

Učební cíle

Cílem předmětu Chemie a technologie silikátů II. je blíže seznámit posluchače kurzu s keramickou technologií keramických materiálů a skla. Probírány jsou technologie a vlastnosti vybraných druhů keramických materiálů (sanitární keramika, porcelán, technická keramika), přičemž je kladen důraz na porozumění vztahu mezi strukturou a technicky významnými vlastnostmi keramických materiálů. Posluchači kurzu se také seznámí s technologií skla (křemenné sklo, vodní sklo, křišťál…) a materiálů sklokeramických. Absolvent předmětu by tak měl získat přehled o struktuře, technologii a základních vlastnostech silikátových materiálů, které mu společně se znalostmi z kurzů Chemie a technologie silikátů I., Praktikum z preparačních a testovacích metod I. a II. umožní pochopit a řešit obvyklé technologické problémy vyskytující se při jejich výrobě. V případě hlubšího zájmu o danou problematiku, může student získané poznatky dále rozvíjet v rámci předmětu Speciální technologie keramiky (MCO_SKP).
Znalosti technologie těžby a úpravy silikátových surovin.
Znalosti technologie výroby keramiky, skla a sklokeramiky.
Znalosti o struktuře vlastnostech a použití keramiky na bází jílových surovin, oxidové a neoxidové keramiky.
Znalosti o mechanických a tepelných vlastnostech silikátových materiálů.
Znalosti o složení a vlastnostech hlavních typů průmyslových skel.Základní literatura

Hlaváč J.: Základy technologie silikátů. SNTL, Praha 1988. (CS)
Hanykýř V., Kutzedörfer J.: Technologie keramiky. Silikátový svaz, Vega s.r.o., Praha 2002. ISBN 80-9000860-6-3 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NPCP_CHTM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program NPCP_CHTMS magisterský navazující

    specializace --- , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Keramika, těžba úprava keramických surovin
2) Příprava keramické směsi a tvarování keramiky
3) Sušení výpal a povrchová úprava keramických materiálů
4) Keramika na bázi jílových surovin (sanitární keramika, kamenina, porcelán…)
5) Technická keramika
6) Mechanické vlastnosti, lomová mechanika, koroze…
7) Tepelné vlastnosti, creep, elektrické vlastnosti, magnetické vlastnosti keramiky
8) Sklo, struktura skla, sklotvorné oxidy, technologie skla
9) Procesy probíhající při tavení sklářského kmene
10) Vlastnosti utavené skloviny
11) Křemenné sklo, vodní sklo, křišťálové sklo…
12) Boritá, optická a zátavová skla…
13) Sklokeramika

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning