Detail předmětu

Pokročilé aplikace polymerních materiálů

FCH-MC_PAPMAk. rok: 2023/2024

Kurz je zaměřen na aplikace speciálních polymerů v technické praxi. Obsahové zaměření je na chemii adheziv, teplotně odolné materiály, speciální konstrukční materiály, rozšíření znalostí o struktuře a aplikačních možnostech silikonů aj.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Znalosti makromolekulární chemie a polymerů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Příspěvek vybrané pokročilé aplikace, hodnocení aplikací, zkouška.
Účast na hodinách je předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšíření znalostí o struktuře, vlastnostech a aplikačních možnostech pokročilých polymerních materiálů.
Znalost moderních aplikačních trendů high-tech polymerních materiálů.

Základní literatura

Chanda M., Roy K.S., Plastic Technology Hadbook, CRC 2007 (CS)

Doporučená literatura

Trends and Applications in Advanced Polymeric Materials, John Wiley & Sons, 2017 (CS)
Advanced Polymeric Materials for Sustainability and Innovations, Apple Academic Press Inc. 2018 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NPCP_CHTM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHTMS magisterský navazující

    specializace --- , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace --- , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Polymery v adhezivech – složení lepidel, metody vytvrzování, teorie adheze.
2. Teplotně odolné polymery a polymerní materiály retardované proti hoření.
3. Polymery na bázi kapalných krystalů (LCPs) a jejich aplikace.
4. Elektroaktivní polymery, polymerní elektrolyty, izolátory.
5. Polymery ve fotorezistních aplikacích, optické datové disky.
6. Polymerní nanokompozity a polymerací plněné kompozity – příprava a aplikace.
7. Termoplastické elastomery – přehled materiálů, vlastnosti a aplikace.
8. Termicky a radiačně síťované polymery – polymery, přísady pro síťování, metody síťování.
9. Syntetické polymerní membrány – složení, příprava a využití membrán (dialýza).
10. Metody mikroenkapsulace – složení, vznik a aplikace mikroenkapsulovaných materiálů.
11. Ve vodě rozpustné polymery, hydrogely a smart polymery.
12. Degradabilní polymery. Ionomery.
13. Polymery s tvarovou pamětí.

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning