Detail předmětu

Pokročilé materiály

FCH-MC_POMAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na prezentaci nových výsledků v oblasti pokročilých materiálů a rozsáhlou diskusi o daném tématu. Přednášet a diskutovat budou zvaní interní a externí pracovníci, specialisté v daném oboru materiálů. Aktuálně zvolená témata budou prezentována formou přehledových přednášek, případně specializovaných přednášek, podle získané odbornosti studentů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Základy chemie, fyziky a matriálových věd.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je udělován na základě 100% účasti na semináři a aktivitách v diskusi.
Povinná výuka.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšíření znalostí studenta o nové směry v technologiích výroby, výzkumu a aplikacích materiálů, ale také rozvíjení schopnosti diskutovat o speciálním odborném tématu.
Studenti získají nové poznatky z oblasti high-tech materiálů, které se právě zavádějí do výroby, nebo jsou ve stadiu výzkumu v laboratořích.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_CHTM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášky zvaných interních a externích odborníků, prezentace výsledků doktorandů dle aktuálního programu semináře.

eLearning