Detail předmětu

Praktikum z fyziologie a klinických metod

FCH-MC_FKM_PAk. rok: 2023/2024

V rámci kurzu busou posluchači prakticky obeznámeni se stanovením základních fyziologických parametrů, dále se stanovením některých běžných klinicko-biochemických parametrů čast relaizovanými i v domácím prostředí, dále se stanovením toxických látek a se stanovení účinku něklterých léčiv včetně ověření koncentrace aktivní složky. Praktikum zahrnuje vždy orientační typ testu nebo skríningovou metodu doplněnou instrumentální analýzou typickou pro soudní laboratoře. Praktikum podstatně rozšíří aplikační potenciál posluchačů a připraví je na odobrnou praxi v klinických a farmakologických laboratořích, ale i ve farmaceutických společnostech.

Výsledky učení předmětu

V rámci kurzu busou posluchači prakticky obeznámeni se stanovením vybraných metaboliuckých a běžných klinicko-biochemických parametrůpoomocí skríningových i enzymových testů, dále se stanovením toxických látek a se stanovení účinku něklterých léčiv včetně ověření koncentrace aktivní složky. Studenti budou moci srovnat přesnost, citlivost a výpovědní hodnotu orientačních testů a analýz provedených pomocí instrumentálních technik. Studenti si prakticky vyzkoušejí použití a pochopí principy testů na toxické látky a drogy. V poíslední části ověří koncentraci léčiva v lékové formě a ´účinek daného typu léčiva na cílový systém (antimikrobiální účinek antibiotik). Praktikum podstatně rozšíří aplikační potenciál posluchačů a připraví je na odobrnou praxi v klinických a farmakologických laboratořích, ale i ve farmaceutických společnostech.

Prerekvizity

Biochemie II

Literatura

aktuální odborná literatura doporučená vyučujícícm (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezenční praktická výuka.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - přítomnost v praktiku, zpracování protokolů z praktických úloh.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. blok: Analýza celkového metabolického stavu.
A. Měření teploty a tlaku.
B. Monitoring pohybové aktivity, měření pulzu.
C. Obsah tuku a vody v těle.
D. Stanovení komplexních tělesných funkcí pomocí bioimpedančního přístroje
 
2. blok: Vybrané klinicko-biochemické parametry - stanovení.
A. Analýza glukózy, cholesterolu a kyseliny močové v krvi pomocí testeru BKP-M-M001.
B. Chemické stanovení glukózy, cholesterolu a kyseliny močové v krvi pomocí enzymových metod.
C. Orientační stanovení krevního obrazu, počtu červených krvinek a diferenciálního rozpočtu bílých krvinek.
D. Stanovení krevní skupiny aglutinačními technikami.
 
3. blok: Stanovení cizorodých látek v těle.
A. Analýza ethanolu v dechu -tester JETT4.
B. Stanovení ethanolu pomocí enzymového Widmarkova testu, HPLC a GC.
C. Skupinový test na drogy ve slinách.
D. Stanovení nikotinu v dechu pomocí testeru a v extraktu z cigaret pomocí HPLC.
 
4. blok: Analýza aktivní formy léčiv.
A. Stanovení ibuprofenu v léčivech.
B. Stanovení klotrimazolu v různých lékových formách HPLC.
C. Stanovení citlivosti testovacího kmene kvasinky k antimykotikům pomocí difuzního testu.

Cíl

Cílem předmětu je rozšířit praktické dovednosti posluchačů o vybrané klinické a diagnostické metody a postupy využívané v odborné praxi. Praktikum zahrnuje jak skríningové testy, tzak jejich srovnání s výsledky získanými instrumentální analýzou typickou pro soudní laboratoře. Praktikum podstatně rozšíří aplikační potenciál posluchačů a připraví je na odobrnou praxi v klinických a farmakologických laboratořích, ale i ve farmaceutických společnostech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Praktikum je povinné, bude vyžadována přítomnost ve výuce a tato přítomnost bude kontrolovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace CHBL , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
    specializace BF , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor