Detail předmětu

Speciální technologie keramiky

FCH-MC_STKAk. rok: 2023/2024

V předmětu jsou probírány technologie přípravy a vlastnosti pokročilé keramiky. Ve dvanácti přednáškách kurzu jsou souhrně probrány netradiční techniky přípravy keramických prášků (sol-gel proces, společné srážení z roztoku, hydrotermání syntézy, pyrolýza aerosolů, vymrazování, srážení z plynné fáze, mechano-chemická syntéza, aj.) a hlavní trendy rozvoje pokročilých keramických materiálů (oxidová keramika, transformačně zpevněná keramika, cermety, polovodivá keramika, PZT a PLZT keramika, keramické supravodiče, biokeramika, palivové články, aj.). Posluchači v kurzu získají přehled o rozdělení, vlastnostech a použití pokročilých keramických materiálů a také technikách používaných k jejich přípravě.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Znalosti silikátové a keramické technologie, které jsou uceleným způsobem probírány v kurzu "Chemie a technologie silikátových materiálů II.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Závěrečná zkouška (15 - 20 min, bez písemné přípravy).
není

Učební cíle

Cílem předmětu je odborný vstup do jednotlivých oblastí pokročilé keramické technologie ve vztahu k funkčním vlastnostem a vlivu použité suroviny a techniky přípravy na tyto vlastnosti. Posluchači se tak mohou orientovat v této dnes překotně se rozvíjející oblasti.
Student získá poznatky o pokročilé keramice a bude seznámen se vztahy mezi strukturou, procesními podmínkami přípravy a funkčními vlastnostmi těchto materiálů.

Základní literatura

Hanykýř V., Havrda J.: Speciální technologie keramiky I. VŠCHT Praha, Praha 1991. (CS)
D. Segal, Chemical Synthesis of Advanced Ceramic Materials, 1991. ISBN: 0521424186. (CS)
T.A. Ring, Fundamentals of ceramic powder processing and synthesis, 1996. ISBN: 0125889305. (CS)
F. Aldinger, V. A. Weberruss, Advanced Ceramics and Future Materials: An Introduction to Structures, Properties, Technologies, Methods, 2010. ISBN: 3527321578 (CS)

Doporučená literatura

S. Saitö, Advanced ceramics, 1988. ISBN: 0198563353. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_CHTM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Úvod do technologie speciální technické keramiky.
2) Techniky přípravy keramických prášků přes roztok I.: Sol-gel proces
3) Techniky přípravy keramických prášků přes roztok II.: Společné srážení z roztoku
4) Techniky přípravy keramických prášků přes roztok III.: Pyrolýza aerosolů, vymrazování, srážení z plynné fáze, emulzní metody
5) Termochemické metody přípravy keramických prášků
6) Mechanochemické reakce a metody přípravy keramických prášků
7) Příprava a vlastnosti pokročilé keramiky I
8) Příprava a vlastnosti pokročilé keramiky II
9) Příprava monokrystalů
10) Palivové články
11) Keramika používaná v elektronice
12) Biokeramika
13) Interkaláty jílových minerálů s polymery

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning