Detail předmětu

Struktura a vlastnosti anorganických materiálů

FCH-MC_SVAMAk. rok: 2023/2024

Ideální krystal, interakce elektromagnetického vlnění s krystalem, krystalochemie, reálný krystal, vazebné síly v pevných látkách, nekrystalické látky, elektrické vlastnosti látek, magnetické a optické vlastnosti látek, tepelné a mechanické vlastnosti látek.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Základní znalosti z obecné a anorganické chemie, fyzikální chemie a fyziky materiálů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška je ústní (30 minut příprava)
Hodnotí se stupeň znalostí teorie i pratických aplikací metod studia struktury a vlastností anorganických materiálů i schopnost orientace v současných trendech. Jsou požadovány znalosti odpovídající rozsahem a zaměřením obsahu přednášek.

Výuka není v průběhu semestru kontrolována.

Učební cíle

Předmět má poskytnout studentům nejdůležitější, avšak ucelené poznatky o struktuře anorganických krystalických i amorfních materiálů a zejména o vztahu struktury a vlastností pevných látek.
Znalosti struktury, vlastností ideálního krystalu a klasifikace krystalových struktur.
Znalosti klasifikace a charakteru poruch v reálném krystalu a jejich vazeb na vlastnosti krystalů.
Znalosti struktury, vlastností a vzniku nekrystalických anorganických látek
Znalosti vazebných sil v pevných látkách
Znalosti elektrických vlastností pevných látek a jejich vazby na strukturu.
Znalosti magnetických vlastností pevných látek a jejich vazby na strukturu.
Znalosti tepelných a optických vlastností pevných látek a jejich vazby na strukturu.

Základní literatura

Kratochvíl B.: Chemie a fyzika pevných látek I. VŠCHT Praha, Praha 1994. (CS)
Kratochvíl B. a kol.: Základy fyziky a chemie pevných látek II. VŠCHT Praha, Praha 1990. (CS)

Doporučená literatura

Ibach H. H., Lüth H.: Solid state physics. Springer-Verlag, Berlin 1991. (CS)
Kraus I.: Struktura a vlastnosti krystalů. Academia, Praha 1993. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NPCP_CHTM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program NPCP_CHTMS magisterský navazující

    specializace --- , 1. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace --- , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ideální krystal
2. Interakce elektromagnetického vlnění s krystalem
3. Krystalochemie
4. Reálný krystal
5. Vazebné síly v pevných látkách
6. Nekrystalické látky
7. Elektrické vlastnosti látek - vodiče
8. Elektrické vlastnosti látek - polovodiče
9. Elektrické vlastnosti látek - nevodiče a supravodiče
10. Magnetické vlastnosti látek
11. Optické vlastnosti látek
12. Tepelné vlastnosti látek
13. Mechanické vlastnosti látek

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning