Detail předmětu

Laboratory Classes in Biochemistry

FCH-BAO_BCH_PAk. rok: 2023/2024

Základy biochemické analytiky a separačních metod: sacharidy, lipidy, lipofilní barviva, aminokyseliny. Metody stanovení bílkovin. Enzymy – stanovení aktivity a rychlosti enzymové rekce. Enzymová kinetika. Izolace apurifikace nukleových kyselin. Speciální metody: izolace a charakterozyce enzymů z různých typů biologického materiálu, chromatografie bílkovin, elektromigrační metody (dělění bílkovin metodou PAGE-SDS, dělení nukleovýchkyselin v agarózovém gelu).

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

2

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

Zkouška Biochemie 1.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu: absolvování všech 12 úloh praktika, vypracování všech protokolů; absolvování zápočtového testu na minimálně 70 %.
Podmínkou pro udělení zápočtu je absolvování všech 12 praktických úloh a splnění závěrečného testu na 70%.

Učební cíle

Cilem kursu je prakticky obeznamit posluchace se zakladnimi pristupy manipulace s biologickym materialem, s dostupnymi biochemickymi separacnimi i analytickymi metodami a zaklady prace s enzymy. Ziskane znalosti jsou zakladem pro dalsi vyuku praktickych disciplin specializace PCHBT, zejmena praktika z biotechnologie.
Studenti ziskaji zakladni dovednosti tykajici se izolace a purifikace bio-
polymeru a dalsich slozek z biologickeho materialu, stability biologickych
makromolekul,moznosti jejich stanoveni a analytickeho vyuziti.

Základní literatura

Márová I., Vránová D./Pracovní sešit - praktikum z biochemie (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.blok
1. Sacharidy
a) kvalitativní reakce sacharidů
b) chromatografie sacharidů na tenké vrstvě

2. Lipidy
a) preparace lipidických frakcí z vaječného žloutku
b) enzymová hydrolýza lecitinu fosfolipázou D
c) identifikace lipidů z vaječného žloutku

3. Lipofilní barviva
a) adsorpční chromatografie listových barviv (špenát) a karotenoidů (paprika) na tenké vrstvě, izolace frakce -karotenu
b) izolace -karotenu z papriky sloupcovou adsorpční chromatografií
c) RP-HPLC izolované frakce karotenu z tenké vrstvy silikagelu a ze sloupcové chromatografie - srovnání čistoty preparátů
d) fotometrické stanovení izolovaných barviv

4. Aminokyseliny
a) chemické reakce aminokyselin a peptidů
b) chromatografické dělení směsi aminokyselin papírovou chromatografií

5. Bílkoviny
a) stanovení celkových proteinů biuretovou metodou
b) stanovení celkových proteinů Hartree-Lowryho metodou
c) stanovení proteinů metodou Bradfordové (vazba Coomassie modři)
d) srovnání citlivosti použitých metod kvantitativního stanovení bílkovin

6. Enzymy I
a) fotometrické stanovení enzymové aktivity transaminas z vepřového srdce
b) určení počáteční rychlosti enzymové reakce (hydrolýza želatiny trypsinem)

7. Enzymy II - kinetika
a) substrátová specifita sacharasy
b) pH optimum enzymové reakce alfa-amylasy

8. Izolace a purifikace nukleových kyselin z různých zdrojů
a) izolace DNA z telecího brzlíku
b) izolace RNA z kvasnic
c) důkaz DNA a RNA reakcí s difenylaminem

2.blok

9. Izolace a částečná charakterizace enzymů z různých typů biologického materiálu
a) izolace aminoxidázy z klíčků hrachu frakcionovaným srážením; dialýza
b) stanovení čistoty získaných preparátů, vypracování izolačního schématu
c) izolace ureasy a její aplikace ke stanovení močoviny

10. Gelová permeační chromatografie
a) příprava azoderivátu bílkoviny
b) příprava kolony a stabilizace sloupce, stanovení mrtvého objemu
c) izolace barevného derivátu bílkoviny gelovou filtrací na Sephadexu G-25

11. Dělení bílkovin horizontální elektroforézou
a) elektroforetické dělení směsi bílkovin na acetátcelulózovém nosiči
b) elektroforetické dělení bílkovin v agarózovém gelu

12. Stanovení relativní molekulové hmotnosti bílkovin elektroforézou PAGE-SDS
a) příprava polyakrylamidového gelu pro vertikální elektroforézu
b) stanovení Mr vybraných proteinů elektroforézou v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti SDS

eLearning