Detail předmětu

Chemical Engineering I

FCH-BA_CHIN1Ak. rok: 2023/2024

Principy a matematické postupy charkterizace chemicko-inženýrských dějů při transportu kapalin a pevné fáze. Seznámení s návrhy technologických zařízení používaných při realizaci těchto dějů v průmyslových procesech.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Matematika - základy vektorového, diferenciálního a integrálního počtu; používání programu EXCEL;
Fyzika - základy mechaniky, hydrodynamiky, termodynamiky a difuzních procesů;
Přístrojová technika - základy snímání, přenosu a zpracování dat fyzikálních veličin;

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je nutná aktivní
účast ve cvičení a vyřešení zadaných příkladů.
Zkouška sestává z písemné a ústní části, kde
má posluchač prokázat základní teoretické, početní
a praktické znalosti daného oboru.
U písemné části zkoušky lze používat literaturu určenou zkoušejícím.
Účast na Výpočtových cvičení, vypracování individuálních Zápočtových příkladů v předepsané kvalitě, úspěšná písemná část zkoušky je podmíněna získáním hodnocení minimálně 32body z 50možných.

Učební cíle

Osvojení principů a matematických postupů charkterizacie chemicko-inženýrských dějů při transportu kapalin a pevné fáze. Seznámení s návrhy technologických zařízení používaných při realizaci těchto dějů v průmyslových procesech.
Studenti získají základní znalosti Jednotkových operací oblastí Tepelných procesů a Difuzních procesů transportu hmoty Chemického inženýrství, které se používají při návrzích a při posuzování jednotlivých procesních uzlů v praxi chemických i jiných výrob v laboratorním měřítku i v průmyslové praxi.

Základní literatura

Coulson J.M. Richardson J.F. Chemical Engineering Butter worth Heinmann Oxford 2002 ;2006;;1;základní;;en (EN)
Robert H. Perry : Perry's Chemical Engineers' Platinum Edition, McGraw-Hill Professional, 1999";2012;;1;základní;;en (EN)
Leon P. Berton: Chemical Engineering Research Trends , NOVA Publishers, 2007";2012;;1;doporučená;;en (EN)
Gavin Towler: Chemical Engineering Design, Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design, Elsevier 2012, ISBN: 978-0-08-096659-5";2012;;1;rozšiřující;;en - (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHTN bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Chemical engineering calculation.
2. Balance of energy in the stream.
3. Presure drops in pipe-lines.
4. Pumping.
5. Processes of sedimentation.
6. Mixing.
7. Particle Solids.
8. Fluidization.
9. Filtration.
10. Heat transfer.
11. Heat conveying.
12. Evaporators.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor