Detail předmětu

Methods of Instrumental Analysis

FCH-MA_MIAAk. rok: 2023/2024

Instrumental techniques for characterization of properties of colloids (particles size and charge, interactions, thermodynamic and transport properties) and surface (wetting, contact angle, atomic force microscopy), methods for analysis of colloidal and special materials (thermic, viscoelastic, electric and electro-optical properties, microscopy).

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

physical chemistry, analytical chemistry

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Written and oral exam.
Attendance to lectures is not required but is recommended.

Učební cíle

The main aim of the course is to describe the principles of selected techniques of instrumental analysis, methods used for characterisation of colloidal systems and materials generally used in modern chemistry, chemical technology and in surface analysis. Describe the ways how to select appropriate instrumental technique, settings the measurement parameters and data processing.
Students attending the course will be able to describe the basic principles of selected methods of structural analysis and methods for characterisation of colloidal systems and materials used in modern chemistry and chemical technology and for surface analysis. Student will be able to select appropriate method for given analysis, its basic settings and make data processing.

Základní literatura

Skoog, D. A, Holler, J.: Principles of instrumental analysis, Cengage Learning, 2017.
Sommer, L.: Teoretické základy analytické chemie I, II, III, VUTIUM, 1995, 1998, 2000.
Klouda, P.: Moderní analytické metody, Ostrava: Nakladatelství Pavel Klouda, 1996.
Bartovská, L.; Šišková, M.: Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, Praha: VŠCHT, 2005.

Doporučená literatura

Harris, D.C.: Exploring Chemican Analysis, W. H. Freeman, 2012.
Podzimek, Š.: Light Scattering, Size Exclusion Chromatography and AF4, Wiley, 2015.
Mezger, T.G.: Applied Rheology, Anton Paar, 2014.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NKCP_CHCHTE magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NPCP_CHCHTE magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Characterization of colloidal systems and surfaces
1. Size distribution of particles and macromolecules (light scattering, SEC)
2. Charge (zeta potential) and wetting of surface, contact angle
3. Atomic force microscopy (AFM)
4. Chemical and struktural analysis of dispersions
5. Transport properties (sorption and diffusion techniques
Materials analysis
6. Thermochemical analysis and microcalorimetry (DSC, TG, ITC)
7. Rheology and viscometry
8. Technology of thin layers preparation
9. Electric and electro-optical properties
10. Microscopy (optical and electron)