Detail předmětu

Advanced Organic Chemistry

FCH-DAO_OCHAk. rok: 2023/2024

Předmět poskytuje znalost pokročilých technik využívaných v organické syntéze. Student se seznámí s použitím speciálního laboratorního skla, práce v mikrosyntézách a mikroseparacích. Následně předmět poskytuje ucelený přehled technik k čištění a identifikaci organických sloučenin, jako jsou, rekrystalizace a bod tání, destilace a bod varu, extrakce, metody chromatografie, spektrální metody, používané k detekci chemických struktur. Cílem předmětu je podat komplexní pohled na pokročilé postupy organické syntézy jak z pohledu využití aparatur, tak z pohledu finalizace a identifikace produktů.

 

 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

0

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

kolokvium
není

Učební cíle

Předmět rozvíjí znalosti o moderních přístupech organické syntézy s využitím různých speciálních technik jak syntézy, tak zpracovaní reakčních směsí. Dále se zabývá popisem technik pro čištění reakčních směsí a izolaci samotného produktu. Pozornost je také věnovaná strukturální identifikaci nových molekul s akcentem na moderní syntetické procesy ve farmaceutické a potravinářské chemii. Pozornost je věnována také environmentálním aspektům organické syntézy ("zelená chemie").

 


Předmět rozvíjí znalosti o moderních přístupech organické syntézy s využitím různých speciálních technik jak syntézy, tak zpracovaní reakčních směsí. Dále se zabývá popisem technik pro čištění reakčních směsí a izolaci samotného produktu. Pozornost je také věnovaná strukturální identifikaci nových molekul s akcentem na moderní syntetické procesy ve farmaceutické a potravinářské chemii. Pozornost je věnována také environmentálním aspektům organické syntézy ("zelená chemie").

 

 

Základní literatura

Clayden J., Greeves N., Waren S., Wothers P.: Organic Chemistry. Oxford University Press, 2001. (EN)
Anslyn E.V., Dougherty D.A.: Moder Physical Organic Chemistry. University Science Books, Sausalito,2006. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKAP_FCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPAP_FCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný