Detail předmětu

Analýza potravin

FCH-DCO_ANPAk. rok: 2023/2024

Analytické metody v kontrolní praxi potravinářského průmyslu. Metody stanovení přírodních součástí potravin. Základní živiny (sacharidy, dusíkaté látky, lipidy, bílkoviny), minoritně zastoupené nutriční složky (vitamíny, biogenní prvky) a senzoricky a biologicky aktivní látky (kyseliny, přírodní barviva, aromatické látky, třísloviny a jiné). Metody stanovení cizorodých látek znečišťujících potraviny (kontaminantů), látek přidávaných do potravin (aditiv) a endogenních cizorodých látek. Senzorické metody hodnocení potravin založené na posuzování jejich organoleptických vlastností smyslovými orgány.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

kolokvium, odborná rozprava
není

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení se a utřídění dosavadních znalostí z oborů teoretické analytické chemie, biologie, anorganické/organické chemie a biochemie se zaměřením na kontrolní praxi potravinářského průmyslu a inspekci potravin. Jde jednak o metody na stanovení přírodních součástí potravin a to základních živin (sacharidy, dusíkaté látky, lipidy, bílkoviny), dále minoritně zastoupené nutriční složky (vitamíny, biogenní prvky) a senzoricky a biologicky aktivní látky (kyseliny, přírodní barviva, aromatické látky, třísloviny a jiné). Dále jde o metody stanovení cizorodých látek znečišťujících potraviny (kontaminantů), přidávaných do potravin (aditiv) a endogenních cizorodých látek. Poslední část zahrnuje senzorické metody hodnocení potravin založené na posuzování jejich organoleptických vlastností smyslovými organy.
Přehled znalostí z oborů teoretické analytické chemie, biologie, anorganické/organické chemie a biochemie se zaměřením na kontrolní praxi potravinářského průmyslu a inspekci potravin. Metody na stanovení přírodních součástí potravin a to základních živin, minoritních nutričních složek (vitamíny, biogenní prvky) a senzoricky a biologicky aktivnch látek. Dále jde o metody stanovení cizorodých látek a kontaminantů, aditiv a endogenních cizorodých látek. Senzorické metody hodnocení potravin.

Základní literatura

KUBÁŇ, V. a KUBÁŇ, P.: Analýza potravin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007, 203 stran ISBN:978-80-7375-036-7
LEES, M.: Food authenticity and traceability, CRC Press, 2003, ISBN: 978-0-8493-1763-7
PICÓ, I.: Food toxicants analysis, Elsevier,The Netherlands,2007, 762pp. ISBN: 978-0-444-52843-8
separátní publikace v odborných časopisech se vzahem k řešenému tématu dizertační práce (CS)

Doporučená literatura

Rui M. S. Cruz, Igor Khmelinskii, Margarida Vieira: Methods in Food Analysis. CRC Press, 2014, 256 p. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný