Detail předmětu

Bioinženýrství pro potravináře

FCH-DCO_BIPAk. rok: 2023/2024

Tento kurz je zaměřen na rozvoj myšlení studentů v doktorském studiu výroby biologicky aktivních produktů pro potravinářský průmysl, GMO produktů, zelené chemie a využití fermentační chemie v potravinářském průmyslu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Bez omezení

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Kolokvium
Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace k tématu dosertační práce, prezentace na dané téma.

Učební cíle

Prohloubit znalosti o vybraných postupech v bioinženýrství používaných při výrobě a zpracováván potravinářských, meziproduktů, produktů nebo obalů.
Student pochopí propojení bioinženýrství s potravinářským průmyslem a jeho produkty.

Základní literatura

G. D. Najafpour, Biochemical Engineering and Biotechnology, Elsevier, New York, 2019 (CS)
C. Socaciu, Food colorants. Chemical and Fuctional Properties. CRC Press, 2007, ISBN: 13-978-0-8493-9357-0 (CS)

Doporučená literatura

P. Weirich, Labeling genetically modified food. Oxford University Press, 2007, ISBN 978-0-19-532686-4 (CS)
M. Doble, A. K. Kruthiventi, Green chemistry & engineering, Elsevier, London, UK, 2007, ISBN: 978-0-12-372532M. Doble, A. K. Kruthiventi, Green chemistry & engineering, Elsevier, London, UK, ISBN: 978-0-12-372532-5 (CS)
M. Kontominas, Bioactive food packaging. Strategies, quality, safety. DeStech Publications, Lancaster,Pensylvania, 2016, ISBN 978-1-60595-117-1 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

eLearning