Detail předmětu

Koloidní chemie pro potravináře

FCH-DCO_KCHPAk. rok: 2023/2024

Vybrané kapitoly z koloidní chemie a jejich aplikací v potravinářství, přednostně zaměřené na problematiku disertačních prací studentů:
Statický a dynamický rozptyl světla.
Povrchové napětí a kontaktní úhel.
Adsorpce z roztoku, na mezifází plyn-tuhá látka.
Asociační koloidy tenzidového typu.
Van der Waalsovy a elektrostatické síly v koloidech.
Stabilita a stabilizace koloidů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

kolokvium
není

Učební cíle

Prohloubení teoretických i praktických znalostí z oblasti chemie koloidních soustav a souvisejících témat.
Prohloubení teoretických i praktických znalostí z oblasti chemie koloidních soustav a souvisejících témat.

Základní literatura

HIEMENZ, C., RAJAGOPALAN, R. Principles of Colloid and Surface Chemistry. 3rd ed., N.York: M. Dekker, 1997.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný