Detail předmětu

Pokročilá molekulární biotechnologie

FCH-DCO_MOBAk. rok: 2023/2024

Kurs je zaměřen na využití molekulární biotechnologie při přípravě transgenních organismů, zvláště rostlin. Pozornost je věnována využití transgenních rostlin a živočichů při zvyšování kvality potravin rostlinného a živočišného původu a na jejich využití jako bioreaktorů při produkci významných látek. Část kursu je zaměřena na bezpečnost potravin s obsahem GMO pro zdraví člověka a pro životní prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Absolvování kursů z Biochemie, Mikrobiologie a Molekulární biotechnologie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška z předmětu je ústní.
Výuka se realizuje účastí na vybraných přednáškách a konzultacemi k tématům, které vycházejí ze zadání doktorské práce.

Učební cíle

Cílem přednášek je seznámit studenty s využitím transgenních organismů při přípravě užitečných produktů, včetně potravin.Pozornost je věnována zejména potravinám rostlinného původu a jejich bezpečnosti.
Teoretické znalosti využití molekulárních biotechnologií (aplikace technik rekombinantní DNA) při přípravě užitečných produktů významných v potravinářství.

Základní literatura

Snustad P.D, Genetika, MUNI Press, 2017 (CS)
Rossana M., Genetic Engineering and Biotechnology, Callisto Reference, 2018 (CS)
Glick B.R., Molecular biotechnology, American Society for Microbiology, 2017 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný