Detail předmětu

Potravinářské inženýrství

FCH-DCO_PIAk. rok: 2023/2024

Předmět poskytuje teoretické i praktické základy oborů Partikulární systémy, Práškové technologie a Chemické inženýrství aplikované pro oblast výroby potravin.
Charakterizace zpracovávaných materiálů - partikulární systémy, kapaliny a pasty, základní parametry partikulárních systémů a jejich měření. Granulometrie a morfologie částicových složek partikulárních systémů.
Transport a manipulace s partikulárními systémy, kapalinami a pastami. Procesy desintegrace, třídění, separace, homogenizace, segregace, kompaktace, aglomerace, granulace, tabletování, sušení a tepelná expozice zpracovávaných materiálů.
Sypné vlastnosti partikulárních systémů, způsoby měření sypného chování, základy návrhů zásobníků. Dávkování partikulárních látek, kapalin a past.
Povrchové vlastnosti jemnozrnných partikulárních látek, sorpční vlastnosti, transport vlhkosti a rovnovážná vlhkost partikulárních látek, tvorba suspenzí a disperzí. Povrchová úprava partikulárních látek.
Vzorkování partikulárních systémů, kapalin a past.
Problematika plnění obalů, balení potravin, skladování a expedice.
Specifika měření a regulace potravinářských linek a procesů.
Aspekty prašnosti. Bezpečnost práce a hygienické aspekty zpracování potravin.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Chemické inženýství I a II

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Kolokvium - všeobecný přehled v rozsahu probírané látky.
Výuka formou konzultací zabývajících se nejproblematičtějšími uzly technologických uzlů zpracování potravin v praxi.

Učební cíle

Seznámit studenty fakulty chemické se základními současnými technologickými možnostmi potravinářských výrob.
Základní orientace v teorii a praxi používané v současných procesech potravinářských výroby.

Základní literatura

Coulson J.M. Richardson J.F. Chemical Engineering Butter worth Heinmann Oxford 2002
Zeki Berk, Food Process Engineering and Technology, ISBN: 978-0-12-373660-4, Elsevier Inc, 2009
Passos M.L:, Ribeiro J.: Innovation in Food Engineering: New Techniques and Products CRC Press, 2016 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný