Detail předmětu

Potravinářská mikrobiologie

FCH-DCO_PMAk. rok: 2023/2024

Studenti budou na pokročilé úrovni seznámeni s taxonomie mikroorganismů, morfologií a fyziologií buněk mikroorganismů, metabolickými strategiemi průmyslových mikroorganismů, regulací metabolismu průmyslově významných mikroorganismů, mikrobální kinetikou růstu a množení mikroorganismů, stresovou odpovědí mikroorganismů, adaptačními strategiemi mikroorganismů a extremofilními mikroorganismy, účelovým chování mikrobiálních buněk (quorum sensing, tvorba biofilmu, řízená mutageneze) a také pokročilými metodami analýzy mikrobiálních buněk (např. koncept single cell analysis).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Znalosti a dovednosti z oblasti mikrobiologie a biotechnologie na úrovni předcházejícího magistrského studia - Potravinářská chemie a biotechnologie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Kolokvium
není

Učební cíle

Seznámení studentů s možnostmi dalšího využiti mikroorganismů a jejich metabolitů v potravinářském průmyslu a souvisejících biochemických výrobách. Jde i rozšíření a aplikaci doposud získaných znalostí z oblasti potravinářské mikrobiologie a biotechnologie.
Studenti získají pokročilé znalosti v oblasti aplikované průmyslové mikrobiologie a potravinářské biotechnologie.

Základní literatura

Taxonomie prokaryot, Ivo Sedláček. Publisher, Masarykova univerzita, 2007. ISBN, 8021042079, 9788021042070. Length, 270 pages. (CS)
Aplikovaná mikrobiológia poživatín,F.Gorner, L.Valík,2004 ISBN 80-967064-9-7,Vydavaťelstvo Malé centrum. (CS)
Food microbiology (3rd Edition)M.R.Adams,M.O.Moss,The Royal Society of Chemistry, 2008 ISBN 978-0-85404-284-5 , Food mikrobiology (3rd Edition)M.R.Adams,M.O.Moss,The Royal Society of Chemistry, 2008 ISBN 978-0-85404-284-5 , (EN)

Doporučená literatura

Neměc M.: Základy obecné mikrobiologie, Masarykova univerzita v Brně, 2015 (CS)
Dworkin M.D.: The Prokaryotes, 3rd Edition,Springer, New York, 2006 (EN)
Doyle M.P.: Food Microbiology: Fundamentals and Frontiers. ASM PR 2019. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný