Detail předmětu

Specializované potravinářské technologie

FCH-DCO_POTAk. rok: 2023/2024

Na základě studia odborných článků a monografií z oblasti potravinářských věd si studenti prohloubí teoretické znalosti o technologickém procesu výroby širokého spektra různých typů potravin rostlinného a živočišného původu, a získají nové poznatky o nových směrech rozvoje potravinářského průmyslu a potravinářských technologií.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Znalosti a dovednosti z oblasti potravinářských technologií na úrovni předcházejícího magisterského studia

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Odborná diskuse na zadané téma - kolokvium.
Výuka se realizuje konzultacemi k tématům, které vycházejí ze zadání doktorské práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit dosavadní znalosti studentů o technologických procesech výroby potravin a rozšířit jejich znalosti v oboru se zaměřením na nové směry výroby potravin a aplikaci nových (moderních) metod při výrobě potravin. Poslední část zahrnuje nezbytnou znalost legislativních a hygienických aspektů výroby potravin.
Studenti budou ovládat teoretické principy a praktické postupy technologie výroby rostlinných a živočišných potravin, včetně fyzikálních, chemických a biologických procesů, které probíhají v jednotlivých fázích výroby a významným způsobem ovlivňují senzorické, výživové a hygienické parametry potravin.
V souvislosti s tím budou mít přehled o hygienických a legislativních požadavcích nutných pro výrobu kvalitních, bezpečných a senzoricky atraktivních potravin.
Důraz bude kladen na schopnost aplikace teoretických poznatků v praxi.

Základní literatura

Hui, Y. H.: Handbook of Food Science, Technology and Engineering. Dekker/CRC Press, New York, USA, 2005. (EN)
M. Shafiur Rahman: Handbook of Food Preservation, Marcel Dekker, 1999. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný