Detail předmětu

Pokročilé bioanalytické metody

FCH-DCO_SPZAk. rok: 2023/2024

V rámci předmětu jsou studenti formou diskuzí a konzultací seznámeni s pokročilými technikami využívanými k analýze biologických vzorků. Pozornost bude věnována preparativním i analytickým separačním metodám, pokročilým spektrofotometrickým metodám, imunochemickým metodám, molekulárním technikám, bioinformatice, genetice, transkriptomice, proteomice i metabolomice.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Bez omezení

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Kolokvium
Výuka se realizuje formou individuálních konzultací k tématům, které vycházejí ze zadání doktorské práce

Učební cíle

Prohloubit znalosti o vybraných molekulárně biologických metodách používaných při analýze DNA
Rozšíření teoretických znalostí o vybraných postupech používaných při výrobě a zpracovávání biotechnologických produktů

Základní literatura

Králová B. : Bioanalytické metody. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2001. (CS)
Manz A., Dittrich P.S., Pamme N., Iossifidis D.: Bioanalytical Chemistry. Imperial College Press, 2015. 256 s. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný