Detail předmětu

Chemie přírodních látek

FCH-BC_CHPLAk. rok: 2024/2025

Předmět je věnován přehlednému seznámení studentů s dynamicky se rozvíjejícím oborem představujícím chemický základ farmaceutického a biotechnologického průmyslu. Studenti se seznámí ve zkrácené formě s hlavními typy přírodních látek, jako jsou sacharidy, aminokyseliny, enzymy, lipid,y izoprenoidy a další. V obecné části je pozornost věnována především struktuře a stručně i metabolickým drahám vedoucím k produkci hlavních skupin přírodních látek, poté se probírají jednotlivé typy přírodních látek, jejich indikace a funkce v organismu a v patologii. Z hlavních skupin přírodních látek jsou podrobněji diskutovány polyscharidy, enzymy, vitaminy, antibiotika, alkaloidy, terpenoidy a fenolické látky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška bude probíhat písemnou formou, celkem 10 otázek po 10 bodech. Limit pro úspěšné splnění zkoušky je 50 bodů (50 %). Při hraničním hodnocení může vyučující přistoupit k ústnímu přezkoušení. Celkové hodnocení odpovídá systému ECTS. 


Přednášky nejsou povinné, ale doporučují se.

Učební cíle

Cílem předmětu je uvést přehled struktur hlavních typů přírodních látek využívaných ve farmaceutickém, potravinářském a dalším průmyslu. Součástí předmetu je kromě struktury též přehled metabolických drah produkce významných přírodních látek a též biologické účinky těchto látek a rovněž jejich technologická příprava.
Studenti se seznámí ve zkrácené formě s hlavními typy přírodních látek vyráběných biotechnologicky (antibiotika, alkaloidy apod.) i s přírodními látkami, které jsou izolovány z přírody (polysacharidy, lipidy) nebo připravovány rekombinantními technologiemi (proteiny, enzymy). V obecné části je pozornost věnována především struktuře jednotlivých skupin přírodních látek, přehledně pak metabolickým drahám vedoucím k produkci hlavních skupin přírodních látek, poté se probírají jednotlivé typy přírodních látek , jejich indikace a funkce v organismu a v patologii.

Doporučená literatura

Specializovaná literatura doporučená vyučujícím k jednotlivým kapitolám (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova dle týdenního členění výuky (1 týden - přednáška odborníka z praxe):
1. Definice přírodních látek a produktů . Přehled hlavních skupin biotechnologicky významných přírodních látek. Souvislost mezi strukturou a metabolickou produkcí.
2. Přehled hlavních metabolických drah primárního i sekundárního metabolismu. Principy účinku biologicky aktivních látek, cíle biologické aktivity na molekulární, buněčné a orgánové úrovni.
3. Biotechnologická produkce primárních a sekundárních metabolitů. Vývoj biologického činitele procesu - fyziologická adaptace, genová modifikace, transformace vyšších organismů
4. Polysacharidy: vláknina, gumy, slizy, pektiny. Deriváty cukrů. Rostliny a mikroorganismy produkující polysacharidy s významným biologickým účinkem.
5. Specificky aktivní proteiny a enzymy. Biotechnologická produkce enzymů, využití enzymů v biotechnologiích. Lektiny, intensivně sladké proteiny. Přírodní látky odvozené od aminokyselin.
6. Antibiotika - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy. Současný stav produkce ve světě, výzkum a vývoj
7. Mastné kyseliny, lipidy, další biopolymery.
8. Cytostatika a kancerostatika - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy
9. Alkaloidy. Obecné vlastnosti, taxonomický výskyt, protoalkaloidy. Produkční organismy, technologie. Drogy a jejich účinky, legislativa.
10. Vitaminy - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy
11. Fenolické látky. Obecné vlastnosti. Flavonoidy a lignany. .
12. Terpenoidy. Monoterpeny a esenciální oleje. Toxické diterpeny. Triterpenoidy, steroidy a karotenoidy.
13. Základy práce s rostlinnými a živočišnými buněčnými a tkáňovými kulturami.