Detail předmětu

Struktura materiálů

FCH-BC_SMAAk. rok: 2024/2025

Úvod do studia materiálů. Vztah struktury a vlastností materiálů. Příprava materiálů. Keramika. Sklo. Anorganická pojiva. Polymery. Kovy, slitiny železa, slitiny neželezných kovů. Kompozity. Degradace materiálů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti získané v 1. ročníku, zejména obecné a anorganické chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Během přednášek jsou studenti zapojeni formou dotazů k probíhajícímu tématu a i k tématům probraným v minulých přednáškách.
Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou.
Výuka je prováděna pouze formou přednášek, resp. konzultací s vyučujícím. Účast na přednáškách není povinná a není kontrolována. Účast je nicméně doporučena. Studenti, kteří se nemohou zúčastnit přednášek, mají možnost si přednášky stáhnout na www stránkách www.vutbr.cz/elearning.

Učební cíle

Cílem je uvést studenta do problematiky chemie materiálů. Student má absolvováním předmětu získat znalosti o pojmech, které bude potřebovat v dalším pokračování studia.
Student ovládá základní pojmy v chemii materiálů.

Základní literatura

Kratochvíl, Švorčík, Vojtěch: Úvod do studia materiálů (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do studia materiálů. Vztah struktury a vlastností materiálů. Příprava materiálů. Keramika. Sklo. Anorganická pojiva. Polymery. Kovy, slitiny železa, slitiny neželezných kovů. Kompozity. Degradace materiálů.