Detail předmětu

Technologie obnovitelných zdrojů

FCH-BC_TOZAk. rok: 2024/2025

Předmět má přispět k pochopení o vzájemné provázanosti jednotlivých oblastí ochrany životního prostředí. Zvláštní pozornost je přitom věnována pochopení základních technologických procesů vedoucích k optimálnímu využití jednotlivých alternativních zdrojů energie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Řádné ukončení předchozích specializovaných kurzů. Širší znalosti z kurzů chemie, fyziky, chemického inženýrství, fyzikální chemie a klimatologie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Kurz je ukončen zkouškou.Zkouška se získává za úspěšné zvládnutí povinné výuky, probíhá ústní formou.
Hodnotí se stupeň znalostí základu a pochopení fylozofie technologií obnovitelných zdrojů .
Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Učební cíle

Podat základní přehled o technologických procesech, regulaci a ekonomických možnostech jednotlivých alternativních zdrojů energie.
Základní poznatky a orientace v oblasti alternativních energetických zdrojů. Pochopení základních principů a filozofie využívání obnovitelných zdrojů energie.
Studenti získají znalosti, jež jsou předpokladem potřebným pro uplatnění v odborné, technické praxi.
Studenti budou schopni aplikace pojmů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a budou schopni absolvovat další specializované kurzy.

Základní literatura

KUTÍLEK, M. a spol.:Homo adaptabilis, 2013, ISBN:978-80-7363-563-3 (CS)

Doporučená literatura

KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S. Modul SH8 a příklady řízení kombinovaných systémů. Vracov: VZSČČK Vracov, 2006. s. (25 s.)
PŮČKOVÁ, H.; KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F.; LEVEK, P. Kombinované systémy OZE v RD - energeticky rovnovážné soustavy. In Zborník: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy.XXV. Vedecké sympózium s mezinárodnou účasťou. Košice 2016: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2016. s. 84-88. ISBN: 978-80-89883-00- 4
KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S. Modul HLC a příklady řízení solárních systémů. Brno , CZ: VZS ČČK Vracov, 2005.
KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S.; PŮČKOVÁ, H. Inteligentní dům. Vracov: VZS ČČK Vracov, 2006. s. 1-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Energetické zdroje - obecně
2. Obnovitelné zdroje energie
3. Možnosti využití energie vody
4. Možnosti využití energie větru
5. Možnosti využití energie slunce
6. Geotermální energie
7. Možnosti využití energie biomasy
8. Geotermální energie
9. Možnosti úspory energie v rodinných a bytových domech.
10. Regulace a měření energetických systémů