Detail předmětu

Týmový projekt - EB

FCH-BC_TP_EBAk. rok: 2024/2025

Obsahem praktického předmětu je teoretická výuka způsobu práce v odborném týmu v rámci týmového řešení konkrétního problému z oblasti environmentální bezpečnosti. Budou navržena témata, k jejichž řešení se studenti přihlásí podle zájmu o konkrétní problematiku a vytvoří malé týmy. Na základě získaných poznatků z oblasti týmové práce a řízení lidských zdrojů si studenti rozdělí role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém. Zpracují záměr, metodiku, stanoví si cíle práce. Vypracují souhrnnou závěrečnou zprávu, která bude podrobena oponentuře a jejíž výstupy studenti představí v rámci prezentace průběhu řešení a výstupů projektu. Předmět je přípravou na následující řešení individuálních projektů v rámci bakalářských prací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet bude získán po předložení a kontrole souhrnné zprávy a prezentaci výsledků projektu.
Účast na seminářích je povinná a bude kontrolovaná.

Učební cíle

Cílem předmětu je týmové řešení konkrétního problému z oblasti environmentální bezpečnosti. Studenti vytvoří malé týmy, rozdělí si role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém z některé z oblastí odborné praxe. Výsledkem bude oponovaná souhrnná zpráva a prezentace průběhu řešení a výstupů projektu.
Studenti si osvojí pravidla práce v odborném týmuv rámci týmového řešení konkrétního problému z oblasti environmentální bezpečnosti. Na základě získaných poznatků z oblasti týmové práce a řízení lidských zdrojů si studenti vytvoří malé týmy podle zájmu o konkrétní problematiku, rozdělí si role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém teoreticky. Naučí se pravidla zpracování závěrečné souhrnné zprávy a připraví se na oponenturu. V rámci prezentace průběhu řešení a výstupů projektu získají nové prezentační dovednosti. Předmět je přípravou na následující řešení individuálních projektů v rámci bakalářských prací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.týden: Úvod do výuky, projektové řízení, týmová práce. Rozdělení studentů do týmů, výběr témat a supervizorů.
2.-10. týden: Zpracování projektového zadání - kontrolní dny v jednotlivých týmech.
11.-13. týden: Prezentace výsledků jednotlivých týmů, diskuse, oponentura závěrečné zprávy.