Detail předmětu

Základy chemických technologií

FCH-BC_ZCTAk. rok: 2024/2025

Základní legislativa týkající se chemických výrob, podmínky výroby.
Surovinové zdroje, transport, uchovávání.
Reaktory a aparáty chemického průmyslu.
Výroba plynů,
Výroba anorganických kyselin a hydroxidů.
Kovy a soli.
Sklo, keramika.
Výroba alkoholů, aldehydů, etherů, ketonů, aminů, amoniaku, močoviny, karboxylových kyselin a jejich esterů.
Zpracování dřeva, výroba vlákniny a papíru.
Těžba a zpracování uhlí a zemního plynu.
Těžba a zpracování ropy.
Farmaceutický průmysl.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Základy organické a anorganické chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Písemný test, podmínkou absolvování je získání alespoň 50% bodů.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentů přehled chemických výrob základních chemických látek, k nim používaných zařízení a aparatur a konstrukčních materiálů. Studenti se také seznámí s využitím a dalším zpracováním vyrobených látek. Součástí je také seznámení studentů se současným stavem chemického průmyslu v ČR a EU, surovinovými zdroji a základními težebními postupy.
Po absolvování tohoto předmětu získá student základní přehled o přípravě technických anorganických a organických látek vyráběných v malé a velké výrobní tonáži, výběru vhodných konstrukčních materiálů. Zároveň získá přehled o důležitých výrobních podnicích v ČR a EU, přehled výrazů v průmyslu, obchodu, základní legislativě ČR a výrazů v organizaci Evropské unie.

Základní literatura

Kizlink J.: Technologie chemických látek a jejich použití, VUTIUM, 2011 Brno
Kizlink J.: Technologie chemických látek, VUTIUM, Brno, 2005
Hovorka F.: Technologie chemických látek, VSChT, Praha 2005

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Chemická výroba v ČR a EU, legislativa, podmínky výroby.
Kovy a kovové materiály.
Sklo a keramika.
Plasty
Technikcé plyny.
Vybrané anorganické chemikálie (minerální kyseliny, amoniak, hydroxidy)
Organické chemikálie (alkoholy, ketony, karboxylové kyseliny)
Chemie a technologie zpracování dřeva, výroba vlákniny a papíru.
Těžba a zpracování uhlí.
Těžba a zpracování ropy a zemního plynu.
Chemické speciality: pesticidy (insekticidy, herbicidy, fungicidy, rodenticidy)
Farmaceutické produkty