Detail předmětu

Základy chemie a technologie keramiky a skla

FCH-BC_TKSAk. rok: 2024/2025

Základní stavební prvky silikátových materiálů, definice a dělení keramických materiálů, struktura a vlastnosti keramiky, vazby v keramických materiálech, základní suroviny, technologie výroby tradičních keramických materiálů na bázi jílových surovin, technická keramika, žáruvzdorné materiály, definice, druh, charakteristiky, vlastnosti a aplikace, progresivní keramika, oxidová keramika, neoxidová keramika, keramické materiály pro lékařské využití, supravodivá keramika, sklokeramika, skelné a krystalické povlaky, definice, charakteristiky, vlastnosti a použití skla, druhy skla dle chemického složení, technologie výroby skla, tavení, charakteristiky taveniny, sklářské pece, typy, konstrukce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Základní znalosti z Obecné, Anorganické, Fyzikální chemie a Struktury materiálů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je zakončen písemnou zkouškou, na kterou navazuje ústní zkouška. K úspěšnému ukončení předmětu je potřeba získat 50% bodů v písemné části. Témata ke zkoušce jsou zveřejněna předem na e-learningovém systému LMS Moodle a jsou v rozsahu daném osnovou předmětu.
není

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout propojení a návaznost mezi všeobecnými chemickými předměty (anorganická, fyzikální chemie atd.) a základy chemie a technologií silikátových materiálů především keramiky a skla. Důraz bude kladen na základní systémy struktury a složení těchto materiálů, procesy a technologie úpravy surovin a samotné výroby.
Studenti získají přehled o základních chemických a fázových systémech a jejich přeměnách v silikátové chemii.
Studenti získají základní povědomí o surovinách pro výrobu silikátových materiálů.
Studenti se budou moci orientovat v základech technologie výroby skla, keramiky.
Studenti získají poznatky o fyzikálních a chemických dějích, které nastávají při výrobě skla, keramika.
Studenti budou schopni rozlišit základní typy skel a keramiky, především jejich normované rozdělení.
Studenti získají znalosti o stěžejních vlastnostech jednotlivých typů skla, keramiky.

Základní literatura

Hlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL Praha 1981 (CS) (CS)
Hanykýř V., Kutzendörfer J.: Technologie keramiky, VEGA,Praha 2000 (CS) (CS)
Doyle P.J. : Glass-making Today, , Portcullis Press; Revised edition (January 1979) (CS) (EN)
Kingery W.D. et all: Introduction to Ceramics,1976 John Wileys and Sons (CS) (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BPCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, základní systémy prvků, vazeb, mikrostruktury a fází silikátových materiálů.
2. Definice a dělení keramických materiálů, struktura a vlastnosti keramiky.
3. Základní nerostné suroviny pro výrobu keramiky.
4. Speciální, upravené a technické suroviny pro výrobu keramiky.
5. Technologie výroby tradičních keramických materiálů na bázi jílových surovin.
6. Žáruvzdorné materiály, definice, druh, charakteristiky, vlastnosti a aplikace.
7. Technická keramika, oxidová keramika, neoxidová keramika, fosfátová keramika
8. Definice, charakteristiky, vlastnosti a použití skla, druhy skla dle chemického složení.
9. Základní suroviny pro výrobu skla.
10. Technologie výroby skla, tavení, charakteristiky taveniny, sklářské pece, typy, konstrukce.
11. Glazury, smalty, skelné a krystalické povlaky, sklokeramika
12. Přednáška odborníka z praxe.
13. Přednáška odborníka z praxe.