Detail předmětu

Chemicko-inženýrská rizika

FCH-MC_CIRAk. rok: 2024/2025

Předmět je zaměřen na získání potřebných znalostí a dovedností pro aplikaci základních postupů a metod v problematice chemicko inženýrských rizik. Důraz bude kladen zejména na analýzu rizik, rirzika v chemickém, petrochemickém a jaderném průmyslu, charakteristiku závažných chemických havárií a jejich prevenci, zdravotní a environmentální rizika plynoucí z expozice chemickým látkám, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Zvláštní požadavky nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Absolvovaný zápočtový test, ústní zkouška klasifikována dle kreditového systému ECTS. 


Písemný zápočtový test.

 

Učební cíle

Seznámit studenty s problematikou chemicko-inženýrských rizik, jejich identifikací a hodnocením, vč. návrhů opatření vedoucích k jejich snížení. 


Znalosti zejména z  problematiky hodnocení chemicko inženýrských rizik, prevence závažných havárií a nakládání s chemickými látkami a přípravky.

 

 

Základní literatura

CARSON, P. Hazardous Chemicals Handbook, 2nd Ed. Oxford, Butterworth Heinemann 2002. 608 s. ISBN 0-7506-4888-0. (EN)
SKŘEHOT, P. a kol. Prevence nehod a havárií I. VÚBP, Praha 2009. 330 s. ISBN 978-80-86973-70-8. (CS)
SKŘEHOT, P. a kol. Prevence nehod a havárií II. VÚBP, Praha 2009. 595 s. ISBN 978-80-86973-73-9 . (CS)
KIZLINK, J.: Technologie chemických látek a jejich použití, 4. vyd. VUTIUM Brno, 2010. 282 s. ISBN 80-214-2913-5. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky rizik, identifikace nebezpečí 2. Analýza rizik 3. Rizika v chemickém, petrochemickém a jaderném průmyslu 4. Charakteristika závažných chemických havárií 5. Nebezpečné chemické látky a jejich rizika 6. Chemie požárů a výbuchů, hasební prostředky, inertizace prostředí 7. Analýza a hodnocení rizik závažné chemické havárie 8. Toxikologická problematiky chemických havárií 9. Prevence nehod a havárií 10. Připravenost obyvatelstva a informování veřejnosti o závažných chemických haváriích 11. Zdravotní rizika plynoucí z expozice chemickým látkám 12. Environmentální rizika plynoucí z expozice chemickým látkám 13. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor