Detail předmětu

Laboratoř oboru a diplomový seminář

FCH-MC_LAB_ZAk. rok: 2024/2025

Studenti budou seznámeni se strukturou diplomové, se zásadami zpracování teoretické části, možnosti vyhledávání odborných textů v databázích, orientací v odborném textu s cílem získat potřebné informace a jejich citace v textu s použitím programů. Další částí předmětu je také vedení laboratorního deníku při práci v laboratoři, zpracování experimentálních dat a jejich grafická prezentace využívaná praktické části diplomové práce. Nedílnou součástí je také publikační etika, příprava posterových sdělení, PowerPointové prezentace a získání zkušení při samotné prezentaci. Následně navazuje příprava manuskriptů pro publikaci v odborném časopise a možnosti podávání projektů a jejich vypracování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

12

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je 100% účast na semináři, splnění dílčích úkolů zadávaných na semináři a ústní prezentace seminární práce a dosažených výsledků. Udělení zápočtu je podmíněno aktivitou studenta při zpracování jeho diplomové práce.
Účast na semináři je povinná.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní aspekty psaní odborných textů, diplomových prací, publikací, reportů a protokolů. Rozvíjet jejich praktické dovednosti v oblasti v jak laboratorní činnosti, tak i prezentace dosažených výsledků.

Základní literatura

Individuální, dle zvoleného tématu. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

104 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah cvičení v rozsahu 2hod./týdně

1. Seznámení se strukturou diplomové práce, vypracování osnovy práce a specifikace jejich cílů.
2. Zásady vedení laboratorního deníku.
3. Vyhledávání odborných publikací, detailní seznámení s Web of Science a dalšími databázemi
4. Orientace v odborném textu, prohloubení znalosti práce s citačními programy
5. Zpracování experimentálních výsledků a jejich grafická prezentace
6. Možnosti publikování v odborných časopisech a zásady při přípravě manuskriptu.
7. Možnosti podávání projektů a jejich vypracování
8. Tvorba posterových sdělení a jejich prezentace
9. Tvorba posterových sdělení a jejich prezentace
10. Příprava prezentace
11. Prezentační skill
12. Prezentace studentů zpracovaných na zadané téma
13. Prezentace studentů zpracovaných na zadané téma

Součástí předmětu jsou i laboratorní práce, během kterých student pracuje na zadaném tématu diplomové práce.