Detail předmětu

Molekulární biotechnologie

FCH-MC_MOBAk. rok: 2024/2025

Kurs je zaměřen na objasnění postupů molekulární biotechnologie používaných při konstrukci geneticky modifikovaných organismů s požadovanými vlastnostmi. Vysvětluje, jak lze přenášet geny z jednoho organismu na druhý s cílem získat užitečný produkt, jaké jsou postupy optimalizace exprese klonovaného genu a stability rekombinantních proteinů v prokaryotních a eukaryotních buňkách. Vedle konstrukce transgenních mikroorganismů, rostlin a zvířat je vysvětleno jejich praktické využití a jejich význam pro náš život.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Je doporučeno absolvování předmětu Molekulární genetika I a II.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška z předmětu je písemná (test) a ústní. Při zkoušce musí student prokázat porozumnění danému předmětu. Hodnocení odpovídá systému ECTS.


Účast na přenáškách není povinná ale doporučuje se.

Učební cíle

Cílem přednášek je seznámit studenty se základními metodami používanými v molekulárních biotechnologiích při konstrukci transgenních organismů a s využitím těchto organismů.
Studentům budou poskytnuty teoretické znalosti základních metod používaných v molekulárních biotechnologiích při konstrukci GMO a jejich praktické využití.

Základní literatura

Rosypal S. a kol.: Úvod do molekulární biologie. IV. díl. Vyd. S. Rosypal, Brno, 2006. (CS)

Doporučená literatura

Brazda V., Molekulární biotechnologie – eLearningový kurz, 2020 (CS)
Glick B.R., Molecular biotechnology, American Society for Microbiology, 2017 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace CHBL , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka v jednotlivých týdnech bude realizována dle následujícího schématu:
1. Vztah mezi chemickou výrobou a biotechnologiemi.
2. Izolace DNA a technologie rekombinantní DNA.
3. Klonování DNA, polymerázová řetězová reakce, využití PCR v klinické a potravinářské diagnostice
4. Klonovací vektory a jejich použití.
5. Transformacfe/Transfekce – Přenos cizorodé DNA do buněk. Selekce buněk s klonovaným genem.
6. Fúzní proteiny. Translační expresní vektory. Zvyšování stability proteinů. Integrační a kyvadlové vektory.
7. Kvasinkové expresní systémy. Systémy využívající hmyzích buněk, savčí expresní systémy.
8. Biotechnologické využití geneticky modifikovaných mikroorganismů.
9. Transgenní rostliny a živočichové.
10. Bioinformatika v genových biotechnologiích
11. Využití bioinformatických přístupů při studiu nukleových kyselin a proteinů
12. Genová terapie Choroby léčitelné pomocí genové terapie. Vektory pro genovou terapii. Perspektivy genové terapie.
13. Vývoj, charakterizace a produkce protilátek

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor