Detail předmětu

Nutraceutika

FCH-MC_NUTAk. rok: 2024/2025

Předmět je zaměřen na
- prohloubení znalostí o jednotlivých nutrientech, přírodních látkach a jejich vztahu ke zdraví
- získání poznatků o biologicky aktivních látkách - tzv. nutraceutika, jejich zdroje a využití v potravinách
- prohloubení znalostí a souvislostí mezi výživou a zdravím - alergie, neinfekční choroby hromadného výskytu (civilizační choroby)
- rozšíření poznatků o různých přístupech ke změně životního stylu: wellness-cesta ke zdraví, racionální způsob stravování, alternativní způsoby stravování
- aktuální vědecké ponatky studia vlivu nutraceutik na zdraví.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Studenti by měli mít základní vědomosti z výživy a fyziologie člověka a biochemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška offline: písemný test- test z celé látky s možností ústního dozkoušení. Ústní část - diskuse nad testovými otázkami + otázky z probíraného učiva.
Zkouška online: ústní otázky z probíraného učiva a diskuse.
Hodnocení odpovídá systému ECTS.
Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Učební cíle

Kurz si klade za cíl rozšířit vědomosti studentů o biologicky aktivní složky potravin (nutraceutika), rostlinných a živočišných tkání využitelných v prevenci chorob a zlepšení kvality výživy. Otevírá pro studenty i skrytá nebezpečí plynoucí z možných interakcí nutraceutik s ostatními složkami potravin a léčiv. Přednáška přináší i informace o přípravcích, které jsou využívány pro speciální výživu při sportu, k podpoře imunity, činnosti mozku a další.
Studenti získají znalosti a přehled o přírodních biologicky aktivních látkách v potravinách, v rostlinných a živočišných tkání, které mohou být účinně využity k podpoře imunity organismu a prevenci civilizačních nemocí. Náplní přednášek jsou i konkrétní speciální potraviny a nutraceutika a jejich vztah k zásadám zdravé výživy.

Základní literatura

Kasper Heinrich: Výživa v medicíně a dietetika, 2015, ISBN 978-80-247-4533-6 (CS)
Sharma Sangita a kolektiv: Klinická výživa a dietologie, 2018, ISBN 978-80-271-0228-0 (CS)

Doporučená literatura

Němcová A.: Nutraceutika, E-learningové přednášky s aktuální separátní literaturou, https://moodle.vutbr.cz/course/view.php?id=223063 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Kurz si klade za cíl rozšířit vědomosti studentů o biologicky aktivní složky potravin (nutraceutika), rostlinných a živočišných tkání využitelných v prevenci chorob a zlepšení kvality výživy. Otevírá pro studenty i skrytá nebezpečí plynoucí z možných interakcí nutraceutik s ostatními složkami potravin a léčiv. Přednáška přináší i informace o přípravcích, které jsou využívány pro speciální výživu při sportu, k podpoře imunity, činnosti mozku a další.

Týdenní osnova předmětu:
1. Základní pojmy a definice, klasifikace nutraceutik
2. Pozitivní i negativní účinky nutraceutik, možné interakce s léčivy nebo jinými složkami potravin
3. Zdroje nutraceutik, možnosti izolace aktivních složek z potravin a rostlinných i živočišných tkání
4. Přírodní biologicky aktivní složky rostlin
5. Probiotika a prebiotika, mikrobiální nutraceutika
6. Rostlinné steroly a fenolové sloučeniny
7. Nutričně významné mastné kyseliny a jejich deriváty
8. Aminokyseliny a oligopeptidy
9. Přírodní antioxidanty a vitaminy
10. Nutričně význammné sacharidy a jejich deriváty,vláknina
11. Makro- a mikronutrienty, minemárlní látky
12. Biologicky aktivní látky nutraceutik v prevenci civilizačních chorob
13. Nutraceutika a speciální výživa

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor