Detail předmětu

Pokročilá geologie a analytická geochemie

FCH-MC_GEGAk. rok: 2024/2025

Studenti budou seznámeni s geochemickými, biogeochemickými cykly a termodynamikou geochemických procesů. Obsahem přednášek jsou také izotopové systémy přechodných prvků, lehkých prvků a také dalších vybraných stabilních izotopů a různé systémy využívané v geochronologickém datování. Je probírána problematika analýzy kapalné a pevné fáze geologických vzorků se zaměřením na vzorkování laserovým svazkem a s tím spojené řešení prvkové a izotopové frakcionace, hmotové diskriminace, matričních efektů, kvantifikace a referenční materiály. Součástí předmětu je dále zobrazování povrchu a analýzy inkluzí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška ve formě ústní zkoušky v rozsahu probírané problematiky. Podmínkou absolvování je zodpovězení alespoň 50% otázek.
Účast na přednáškách je doporučená, ale není kontrolována. Pro studenty kombinované formy jsou organizovány konzultace v rozsahu přednášek pro studenty denní formy studia. Konzultace jsou poskytovány i studentům denního studia na vyžádání. Nedílnou součástí výuky je e-learning výukový kurz rozdělen do bloků, v rámci které jsou studentům k dispozici pro podporu učení, včetně elektronických učebnic, prezentací, přednášek a dalších doplňkových materiálů.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými principy geochemie, biochemickými cykly a izotopovými systémy společně s prohloubením znalostí v oblasti analýzy kapalné i pevné fáze geologických vzorků.

Základní literatura

Albarede F.: Geochemistry. An Introduction , Cambridge UP 2004 (ISBN: 0521891485) 2011 (EN)
Lollar B.S.: Environmental Geochemistry, Elsevier 2005, ISBN: 978008044643 (EN)
Claude J. Allegre, Isotope geology, New York: Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-521-86228-8 (EN)
M. Kužvart, Z. Weiss: Jílové minerály, Praha: Karolinum, 2005. ISBN 8024608685 (CS)
M. Chvátal: Úvod do mineralogické krystalografie, Praha: Česká geologická služba, 2013. ISBN 978-80-905154-7-5 (CS)
M. Huraiová, V. Hurai, M. Slobodník: Základy štúdia fluidních inkluzií v mineráloch, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. ISBN 80-210-2889-0 (SK)
K. Cornelis (překlad J. Majzlan): Mineralógia, Bratislava: Oikos-Lumon, 2006. ISBN 80-968535-5-4 (SK)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Principy geologie a mineralogie
2. Principy geochemie
3. Termodynamika geochemických procesů
4. Termodynamika geochemických procesů
5. Geochemické a biogeochemické cykly
6. Geochemické a biogeochemické cykly
7. Geochronologické datování – příklady využití různých systémů a aplikace na vybraných skupinách minerálů
8. Izotopové systémy vybraných prvků
9. Izotopové systémy vybraných prvků
10. LA-ICP-MS v geologii – pokročilé aspekty LA (ns i fs), frakcionace, matriční efekty, kvantifikace a kalibrační strategie, referenční materiály
11. strategie LA v analýze multiprvkové analýze a analýze izotopových poměrů, izotopová frakcionace během LA a ionizace, hmotová diskriminace a její korekce, referenční materiály v izotopové analýze
12. Zobrazování povrchu geologických vzorků
13. Aplikace a analýza inkluzí

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor