Detail předmětu

Praktikum z bioinženýrství

FCH-MC_BIN_PZAk. rok: 2024/2025

Obsahem předmětu Praktikum z bioinženýrství jsou praktické úlohy v nichž se studenti seznámí se základními principy a logikou biotechnologických a bioinženýrských výrob a osvojí si obsluhou základní bioinženýrské instrumentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Bioinženýrství I, Chemické inženýrství I,II, Mikrobiologie a Biochemie I.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Účast na cvičení, vypracování a odevzdání protokolů písemnou formou ke všem úlohám do laboratorního deníku, závěrečný test s úspěšností alespoň 50 % z maximálního počtu možných bodů.


Hodnocené protokoly.
Písemný test znalostí z laboratorních prací.

Učební cíle

Cílem Praktika z bioinženýrství je přiblížit studentovi bioinženýrské techniky v laboratorních podmínkách a lepší pochopení doposud získaných teoretických znalostí z bioinženýrství.
Výstupem předmětu bude zisk obecně potřebných praktických znalostí z široké bioinženýrské oblasti.

Základní literatura

Lindner J. Základy chemicko-inženýrských výpočtů, VŠCHT 2014. (CS)
Říhová J. Technická mikrobiologie a hydrobiologie, VŠCHT 2017. (CS)

Doporučená literatura

Kaštánek F.: Bioinženýrství. Academia, Praha 2001. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace CHBL , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsahem předmětu Praktikum z bioinženýrství jsou praktické úlohy v nichž se studenti seznámí se základními principy a logikou biotechnologických a bioinženýrských výrob a osvojí si obsluhou základní bioinženýrské instrumentace.

Praktikum bude s ohledem na délku exprimentů realizováno v blocích, jejichž náplň bude odpovídat následujícímu schématu:
1. týden: Principy a bezpečnost práce v biotechnologické laboratoři, práce s mikroorganismy
2.–3. týden: Základní logika biotechnologických výrob, vliv vybraných kultivačních parametrů na výtěžnostní koeficienty
4.–5. týden:  Využití ultrafiltrace ke zkoncentrování a částečné purifikaci proteinů
6.–7. týden: Stanovení měrné růstové rychlosti v závislosti na koncentraci uhlíkatého zdroje
8.–9. týden: Enzymatická hydrolýza pšeničných otrub ve čtvrtprovozních podmínkách
10.–11. týden: Bioreaktory a stanovení jejich základních charakteristik
12.–13. týden: Anaerobní vsádková kultivace v laboratorním bioreaktoru, základní kultivačních a výtěžnostní parametry