Detail předmětu

Praktikum z instrumentální a strukturní analýzy - CHTOŽP

FCH-MC_ISA_ZAk. rok: 2024/2025

Praktické cvičení k předmětu Instrumentální a strukturní analýza - seznámení s instrumentálně analytickými technikami, které se používají v environmentální analýze i v technické praxi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Znalosti obecné, anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Klasifikovaný zápočet na základě odevzdání zpracovaných protokolů laboratorních úloh. Výsledné hodnocení je průměrem hodnocení jednotlivých protokolů.
Účast na praktiku je povinná. K udělení zápočtu je nezbytné absolvování všech úloh.

Učební cíle

Cílem předmětu je:
- prohloubit poznatky získané v rámci přednášek předmětu Instrumentální a strukturní analýza
- seznámit studenty prakticky s metodami instrumentální a strukturní analýzy využivanými v analytické praxi.
Absolvování tohoto kurzu zvýší kompetence studentů následovně:
1. Studenti budou prakticky seznámeni s instrumentálními analytickými metodami používanými v analytické praxi
2. Studenti budou znát možnosti a omezení jednotlivých instrumentálně analytických metod
3. Studenti budou schopni vybrat optimální instrumentálně analytickou metodu pro řešení konkrétního analytického problému.

Základní literatura

Klouda P.: Moderní analytické metody. Nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava 2003. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní organizační hodina
2. Spektrofotometrie - UV-VIS
3. Infračervená spektrometrie - IČ
4. Atomová absorpční spektrometrie - AAS
5. Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem - ICP-MS
6. Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem - ICP-OES
7. Plynová chromatografie s plamenovou ionizační detekcí - GC/FID
8. Plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií - GC/MS
9. Kapalinová chromatografie v systému obrácených fází - HPLC/DAD
10. Izotachoforéza - ITP
11. Kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií HPLC/MS
12. Diferenční kompenzační kalorimetrie - DSC
13. Termogravimetrie - TGA