Detail předmětu

Radioekologie a jaderné technologie

FCH-MC_RJTEAk. rok: 2024/2025

Předmět seznamuje studenty s problematikou výskytu a chování radionuklidů v životním prostředí a s problematikou přírodních a umělých zdrojů radionuklidů a jejich vlivu na lidský organismus.
Zahrnuje také základní definice a znalosti z jaderné chemie – základní vlastnosti radionuklidů a ionizujícího záření, radioaktivita a jaderné reakce.
Věnuje se praktickým technologiím využití radionuklidů a ionizujícího záření, jako je jaderný palivový cyklus a nakládání s radioaktivními odpady.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška je ústní, hodnotí se znalost problematiky v rozsahu přednášek.

Učební cíle

Studenti získají základní znalosti, definice a principy související s ionizujícím zářením a radioaktivitou.
Seznámí se s technologiemi a aplikacemi jaderné chemie.
Porozumí výskytu a účinkům ionizujícího záření v životním prostředí z přírodních i průmyslových zdrojů.
Studenti se budou orientovat v problematice všech částí jaderného palivového cyklu a nakládání s radioaktivními odpady.
Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni objektivně posoudit aktuální problémy radioekologie a jaderných technologií.
Absolvování kurzu zvýší znalosti studentů následovně:
1. Studenti si osvojí základní znalosti, principy a definice spojené s problematikou radioaktivních látek v životním prostředí
2. Studenti se budou dobře orientovat v otázkách vlivů ionizujícího záření na životní prostředí
3. Studenti budou schopni věcně hodnotit aktuální záležitosti, např. týkající se vztahu jaderné energetiky a radioaktivních odpadů k životnímu prostředí.

Základní literatura

J. Hála: Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie. Konvoj, 1998. (CS)
Z. Dlouhý: Nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, Nakladatelství VUTIUM, Brno, 2009. (CS)
W. D. Loveland, D. J. Morrissey, G. T. Seaborg: Modern Nuclear Chemistry. Wiley, 2017. (EN)
W. E. Lee, M. I. Ojovan, C. M. Jantzen (Eds): Radioative waste management and contaminated site clean-up. Woodhead Publishing, UK, 2013. (EN)
K. Štamberg: Technologie jaderných paliv I. ČVUT, Praha. 2006. (CS)
K. Štamberg: Technologie jaderných paliv II. ČVUT, Praha. 2017. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRTS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy jaderné chemie – historie, elementární částice, atomové jádro
2. Radioaktivita, jaderné transformace a reakce
3. Ionizující záření a radionuklidy v životním prostředí
4. Technologie a aplikace jaderné chemie
5. Biologické účinky ionizujícího záření
6. Monitorování ionizujícího záření v životním prostředí
7. Technologie jaderného palivového cyklu I – těžba uranu
8. Technologie jaderného palivového cyklu II – jaderné elektrárny
9. Technologie jaderného palivového cyklu III – zpracování vyhořelého jaderného paliva
10. Technologie jaderného palivového cyklu IV – vyřazování z provozu
11. Nakládání s radioaktivními odpady I – technologie a zpracování nízkoaktivních radioaktivních odpadů
12. Nakládání s radioaktivními odpady II – technologie a zpracování vysokoaktivních radioaktivních odpadů
13. Nakládání s radioaktivními odpady III – ukládání a likvidace radioaktivních odpadů

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor