Detail předmětu

Technologie vody

FCH-MC_TEVAk. rok: 2024/2025

Složení a vlastnosti zdrojové vody, standardy a regulace kvality pitné vody, technologie úpravy vody - přehled základních procesů úpravy vody, koagulace a flokulace, provzdušňování vody, separační procesy, adsorpce organických sloučenin aktivním uhlím, odstraňování specifických kontaminantů, dezinfekční procesy , čistírny odpadních vod, typy ČOV, provoz fyzikálních jednotek a chemické jednotky na ČOV, mikrobiologie, hydrobiologie odpadních vod, nakládání s kaly, nakládání s odpady.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Kurz vyžaduje znalosti z hydrochemie a fyzikální chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podklady pro přípravu ke zkoušce představují přednášky, které jsou na e-learningovém portálu. Hodnocení zkoušky probíhá ústní formou. Zápočet lze získat za podmínek: 100% účast na praktiku a vypracování protokolů k jednotlivým úlohám.
Účast na přednášce není povinná, ale doporučená. Účast na laboratorních cvičení je povinná.

Učební cíle

Studenti získají vhled do různých odvětví procesů úpravy pitné vody, technologií odpadních vod, přístrojů a standardů kvality vody, které umožňují využití znalostí jak v praxi úpravy vody, tak ve výzkumu.
Studenti získají přehled do různých odvětví procesů úpravy pitné vody, technologií odpadních vod, přístrojů a standardů kvality vody, které umožňují využití znalostí jak v praxi úpravy vody, tak ve výzkumu.

Základní literatura

Malý J., Malá J.: Chemie a technologie vody, Noel, 2000. (CS)
Strnadová N., Janda V.: Technologie vody I, Vydavatelství VŠCHT, Praha, 1999. (CS)

Doporučená literatura

Metcalf & Eddy: Wastewater Engineering Treatment and Reuse, McGraw-Hill Education - Europe, 2013. (EN)
Manahan S. E.: Environmental Science and Technology, A Sustaible Approach to Green Science and Technology, Taylor and Francis, 2007. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Technologie úpravy vody:

1. Složení a vlastnosti přírodních vod z hlediska úpravy pitné vody, požadavky na jakost pitné vody, platná evropská legislativa (česká, německá legislativa) - (typy vod), technologická linka úpravy vody – úvod do procesů
2. Koagulace a agregace při úpravě vody (teorie a praxe)
3. Aerace vody a její význam pro úpravu vody (teorie a praxe), vodárenské oxidační procesy
4. Separace suspenzí - Sedimentace (teorie a praxe.), Flotace (teorie a praxe), vodárenská filtrace přes vrstvu zrnitého materiálu (teorie a praxe), Membránové procesy při úpravě vody (teorie a praxe)
5. Odstraňování organických látek adsorpcí (teorie a praxe)
6. Odželezňování a odmanganování vody, odstranění amonných iontů, dusičnanů
7. Desinfekce vody (fyzikálně-chemické procesy desinfekce)

Technologie čištění a znovuvyužití odpadních vod:

1. Úvod k ČOV (k čemu jsou, typy, vodárenské objekty, hospodaření s vodou, technologie)
2. Typy ČOV (jednotlivé technologické stupně na ČOV, základní výpočty/parametry pro návrh ČOV)
3. Fyzikální, fyzikálně-chemické, chemické metody používané na ČOV (sedimentace, koagulace, flotace, apod.)
4. Mikrobiologie a hydrobiologie aktivovaného kalu (typy MO, složení OV, nutrienty, procesy v biologické části procesu)
5. Kalové hospodářství (koloběh kalu na ČOV, druhy kalů, zpracování a hygienizace kalu, nakládání s kalem)
6. Řízení ČOV (měření a regulace, matematické modelování procesů)

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor