Detail předmětu

Fotoindukované procesy v molekulárních materiálech

FCH-DCO_FPDAk. rok: 2024/2025

Problematika kurzu je zaměřena na interakci fotonů s organickými molekulami, molekulárními krystaly a polymery. Detailně jsou probírány primární procesy optické absorpce, fluorescence, fosforescence, nezářivých přechodů a vzniku excitovaných produktů, jako jsou excitony, exciméry, exciplexy a fotoindukované stavy s přenosem náboje. Na výklad základních pojmů navazuje komplexní rozbor fotofyzikálních a fotochemických procesů, jako je fotochromie, fotovodivost, elektroluminiscence, fotodielektrický jev, přenos excitační energie, fotosyntéza, fotodegradace materiálu a nelineární optika. Z hlediska aplikačního budou probrány principy základních molekulárních optoelektronických součástek, jako jsou optické paměti, fotodetektory, sluneční články, elektroluminiscenční displeje a nelineárně optické prvky (fotorefraktivní a holografické paměti). Z chemického hlediska je uvedena celá řada příkladů relací molekulárních struktur a fyzikálních a chemických vlastností látek a typů základních chemických syntéz a modifikací látek jak nízkomolekulárních, tak polymerních.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Základní znalosti z organické chemie a fyziky pevných látek (základní kurz).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

není

Učební cíle

Cílem kurzu je získat zkušenosti v oblasti základních principů interakce světla s látkou a pochopit fotofyzikální a fotochemické procesy.
Znalosti z fotofyziky a fotochemie.

Základní literatura

N. J. Turro, Modern Molecular Photochemistry, The Benjamin/Cummings Publishing Company, inc., London, 1991 (EN)

Doporučená literatura

J-L Bredas, S. R. Marder, Organic Semiconductors, World Scientific, London, 2016 (EN)
N. V. Tkachenko, Optical Spectroscopy Methods and Instrumentation, Elsevier, Amsterdam, 2006 (EN)
S. A. Jenekhe, K. J. Wynne, Photonic and optoelectronic polymers, American Chemical Society, Washington, 1995 (EN)
J. B. Birks, Photophysics of aromatic molecules, Wiiley-Interscience, London, 1970 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný