Detail předmětu

Molekulární materiály

FCH-DCO_MMAk. rok: 2024/2025

Problematika kurzu je zaměřena na perspektivní oblast elektroniky a konstrukce elektronických elementů, ve kterých molekulární látka představuje funkční materiál. Detailně jsou probírány základy molekulové fyziky, elektronové struktury molekulárních, jak nízkomolekulárních tak polymerních, materiálů, generace a transportu náboje, konformačních molekulárních změn v excitovaném stavu, fotovodivosti, injekce a záchytu náboje, optických vlastností molekulárních látek a vlastností kvazičástic - excitonů, solitonů a polaronů. Vztah chemické struktury a fyzikálních a chemických vlastností je aplikován na polymerní isolanty, molekulární polovodiče a syntetické kovy. Fyzikální elektronové procesy jsou diskutovány na molekulární úrovni. Konstrukce molekulárních součástek je diskutována na dvou úrovních, makroskopické (klasické typy elektronických součástek na bázi molekulárních materiálů) a mikroskopické, kde jsou objasněny základní principy elektronických funkcí jednotlivých molekul a možnosti konstrukce elektronických elementů založených na funkci jedné molekuly. Detailně jsou diskutovány principy usměrňovacích elementů, transistorů, optických a fotorefraktivních pamětí, fotodetektorů a elektroluminiscenčních diod.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Základní znalosti z organické a fyzikální chemie, fyziky pevných látek (základní kurz) a fyziky polovodičů (úvodní kurz).

Učební cíle

Znalosti v oblasti elektronových vlastností molekul a molekulárních systémů.

Základní literatura

Malhotra S., Prasad B. L. V., Fraxedas, J., Molecular Materials: Preparation, Characterization, and Applications, CRC Press; 2017 (EN)

Doporučená literatura

Ficoira, F., Santato, C., Organic Electronics: Emerging Concepts and Technologies, Wiley-VCH; 2013 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný