Detail předmětu

Pokročilé materiálové technologie a aplikace

FCH-DCO_PMTAk. rok: 2024/2025

Obsahem předmětu je přehled vlastností a možností uplatnění progresivních molekulárních materiálů v současné technické a průmyslové praxi včetně oblasti nanotechnologií. Kromě standardních molekulárních materiálů (polymery, nízkomolekulární látky) je pozornost soustředěna hlavně na nové molekulární struktury jako jsou uhlíkové nanostruktury, dendrimery, magnetické molekuly a jiné. V průběhu výuky jsou postupně diskutovány vlastnosti jednotlivých materiálů, technologie přípravy nanomateriálů a nanostruktur, metody jejich charakterizace na molekulární úrovni a aplikační možnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Doporučená literatura

Organic electronics Emerging Concepts and Technology , Editors: Fabio Cicora, Clara Santato, Wiley-vCH, 2013, ISBN: 978-3-527-41131-3 (tištěná verze) a 978-3-527-65099-6 (ePdf)
Malhotra S., Prasad B. L. V., Fraxedas, J., Molecular Materials: Preparation, Characterization, and Applications, CRC Press; 2017 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný