Detail předmětu

Experimentální a analytické techniky praktické organické syntézy

FCH-DC_EAPAk. rok: 2024/2025

Základní pojmy, techniky a aparatury ze skla, rekrystalizace a bod tání, destilace a bod varu, extrakce, metody chromatografie, spektrální metody, identifikace organických sloučenin.
Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Dobrá znalost organické, analytické chemie a experimentální organické chemie

Učební cíle

Cílem předmětu je detailní studium vybraných pokročilých technik organické syntézy a metod chemického výzkumu. Moderní organická syntéza preferuje experimenty v mini a mikro škálovém provedení vyžadující speciální sklo a zařízení. S chemií organických sloučeni je úzce spjata podmínka identifikace složení produktů a možnost separace jednotlivých složek směsí.
Struktura předmětu je koncipována tak, aby po absolvování této disciplíny byli studenti dobře připraveni pro moderní trendy výzkumu v oblasti organické syntézy a charakterizace organických molekul.
Absolvování tohoto kurzu zvýší kompetence studentů následovně:

1. Studenti si osvojí techniky organické syntézy v miny a mikro škále včetně purifikačních a separačních technik

2. Studenti budou znát možnosti a omezení jednotlivých instrumentálních analytických metod

3. Studenti budou schopni interpretovat naměřené data a celkově vyhodnotit chemický a analytický přístup což povede k značné samostatnosti studenta

Základní literatura

Gilbert, J.C., Martin, S.F., Experimental Organic Chemistry, Cengage Learning (CS)

Doporučená literatura

WYATT, P., WARREN S.: Organicsynthesis, Strategy and Control, John Wiley&Sons Ltd. 2007 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný