Detail oboru

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

FCHZkratka: NKCO_CHTOZPAk. rok: 2019/2020

Program: Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 20.7.2001Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Studijní program poskytuje teoretické poznatky a praktické dovednosti v oborech chemie a chemických výrob, chemie a technologie ochrany životního prostředí, založených na současném stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje jejich aplikace a rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti.Absolventi se uplatní v rozvíjejícím se odvětví ochrany životního prostředí a ve všech oborech v pozici ekologů, specialistů v oblasti ochrany ovzduší, vody a zpracování odpadů, v kontrolních orgánech a inspektorátech ochrany životního prostředí, v laboratořích zaměřených na chemii a biologii životního prostředí a v mnohých výzkumných a vzdělávacích institucích zabývajících se ochranou životního prostředí.

Klíčové výsledky učení

Absolventi se uplatní v rozvíjejícím se odvětví ochrany životního prostředí a ve všech oborech v pozici ekologů, specialistů v oblasti ochrany ovzduší, vody a zpracování odpadů, v kontrolních orgánech a inspektorátech ochrany životního prostředí, v laboratořích zaměřených na chemii a biologii životního prostředí a v mnohých výzkumných a vzdělávacích institucích zabývajících se ochranou životního prostředí.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi najdou uplatnění v rozvíjejícím se průmyslu ochrany životního prostředí a ve všech oborech průmyslu ve funkcích ekologů, vodo-hospodářů, odborníků pro ochranu ovzduší a zacházení s odpady, na všech stupních státní správy a samosprávy v kontrolních orgánech pro ochranu životního prostředí, v laboratořích chemie a biologie životního prostředí a v četných rozvíjejících se výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na ochranu životního prostředí.

Vstupní požadavky

Absolvování bakalářského studia studijního oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí na VUT v Brně, nebo příbuzného studijního oboru, splnění podmínek daných směrnicí děkana k přijímacímu řízení.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MCT_CHL2Chemická legislativacs2zimníPovinnýano
MCO_CZP2Chemie životního prostředí cs4zimníPovinnýzkano
MCA_ISAInstrumentální a strukturní analýzacs4zimníPovinnýzkano
MCO_SPT_PPraktikum ze speciální toxikologiecs2zimníPovinnýano
MCA_ISA_ZPraktikum z instrumentální a strukturní analýzy - CHTOŽPcs3zimníPovinnýklano
MCO_TEV1_PPraktikum z technologie vody Ics2zimníPovinnýano
MCO_RADRadioekologiecs3zimníPovinnýzkano
MCO_STXSpeciální toxikologie cs3zimníPovinnýzkano
MCO_TUVTechnologie úpravy vodycs4zimníPovinnýzá,zkano
MCO_CHRChromatografiecs4zimníPovinně volitelnýzk1ano
MCO_SVTSpeciální vodárenské technologiecs3zimníPovinně volitelnýkl1ano
MCO_VHPVodní hospodářství průmyslu, obcí a krajiny cs3zimníPovinně volitelnýkl1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MCA_AB1Angličtina B1cs1letníPovinnýzkano
MCO_EKTEkotoxikologiecs3letníPovinnýzkano
MCO_ENAEnvironmentální analýza cs4letníPovinnýzkano
MCO_LAB1_ZLaboratoř oboru I - CHTOŽPcs4letníPovinnýklano
MCO_EKT_PPraktikum z ekotoxikologiecs2letníPovinnýano
MCO_ENA_PPraktikum z environmentální analýzycs3letníPovinnýklano
MCO_TNO_PPraktikum z technologie nakládání s odpadycs2letníPovinnýano
MCO_TCOTechnologie čištění odpadní vodycs4letníPovinnýzkano
MCO_TNOTechnologie nakládání s odpadycs4letníPovinnýzkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MCO_DSZDekontaminace a sanace životního prostředícs3zimníPovinnýklano
MCO_DS_ZDiplomový seminář - CHTOŽPcs3zimníPovinnýano
MCO_LAB2_ZLaboratoř oboru II - CHTOŽPcs8zimníPovinnýklano
MCO_LOPLegislativa v ochraně životního prostředícs3zimníPovinnýklano
MCO_TOZTechnologie obnovitelných zdrojů energiecs4zimníPovinnýzkano
MCO_TEOTechnologie ochrany ovzdušícs4zimníPovinnýzkano
MCO_HMSHmotnostní spektrometriecs4zimníPovinně volitelnýzk1ano
MCO_SNCSpeciální a nové technologie čištění odpadních vod cs3zimníPovinně volitelnýkl1ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MCO_DPDiplomová prácecs30letníPovinnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
1 6 MCO_CHR, MCO_SVT, MCO_VHP

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš