Aktuálně platné dokumenty

Prezentace z info schůzky Web VUT

Kontakty na studijní poradce

V případě studijního pobytu vám pomohou s výběrem univerzity v zahraničí a schvalují vybrané předměty.

Obecné podmínky účasti v programu Erasmus+

Pro vyjíždějící studenty FCH platí stejné podmínky, jaké stanovuje rektorát VUT. Dále platí, že:

 • o výjezd nemůže žádat student, který má za sebou více než jedno neúspěšně ukončené studium na FCH
 • přijímající instituce nesmí vybírat žádné poplatky za studium, může ale žádat hrazení např. laboratorních materiálů, fotokopií apod.

Podmínky rektorátu

 • #1

  Vyberte ze seznamu smluv univerzitu (netýká se stáží). Rozhodující je výběr předmětů vhodných ke studiu, resp. vyhovující podmínky (školitel, laboratoř, přístroj) pro zpracování závěrečné práce. Zde vám pomůže i studijní poradce pro váš program. U studentů doktorského studia se předpokládá, že nejprve sami kontaktují příslušnou katedru/ústav a dohodnou si spolupráci s akademikem, který se jim bude věnovat.

 • #2

  Vyplňte online přihlášku do aktuálního výběrového řízení a přiložte k ní také motivační dopis (anglicky/česky/slovensky).
  Modul „Přihláška na zahraniční mobilitu“ najdete v Intraportálu. Manuál k vyplnění přihlášky si můžete projít zde.

 • #3

  Online přihláška se podává v příslušném výběrovém řízení i v případě praktických stáží.
  Zájemci o stáž přikládají kromě motivačního dopisu také Traineeship Agreement potvzený přijímací univerzitou/podnikem (zůstává v „papírové“ podobě), formuláře najdete zde.

 • #4

  Pokud jste doložili veškeré náležitosti, jste zařazeni do výběrového řízení. Zohledňují se vaše jazykové znalosti, studijní výsledky, odborné zaměření studia a další odborné aktivity. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn v informačním systému.

 • #5

  Výběrové řízení na studijní pobyty probíhá standardně dvakrát ročně (1. kolo obvykle prosinec–únor, 2. kolo srpen–září už jen pro pobyty v LS). Pro praktické stáže se kola vyhlašují standardně tři za rok. Domluva na termínech zde probíhá individuálně. 

  Přijímací instituce Erasmus+ stážistů z FCH v minulých letech.

 • #6

  Zájemci o absolventskou stáž podávají elektronickou přihlášku společně s motivačním dopisem a TA pro absolventy ještě v době aktivního studia, tedy před složením SZZ. Stáže se uskuteční po úspěšném ukončení studia.

POJIŠTĚNÍ

Pojištění léčebných si student/stážista zařizuje sám a hradí na své náklady.
Kartička evropského pojištěnce je sice platná ve všech zemích EU, ale doporučuje se připojištění. Při pojistné události je spoluúčast v mnoha zemích velmi vysoká (podrobnosti sdělí pojišťovny).
V případě stáže (ve firmě a na univerzitě) je nutné si kromě pojištění léčebných výloh platných pro cílovou zemi vyřídit ještě úrazové pojištění pro případ úrazu na pracovišti. 
VUT má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, které se vztahuje i na škodu způsobenou účastníkem mobility při práci na přijímací instituci a v souvislosti s touto prací. Pro tyto účely jsou studenti i stážisté považování za pojištěné.

UBYTOVÁNÍ

Nezapomeňte si včas zažádat o ubytování na partnerské univerzitě. Informace k ubytování obvykle najdete na webu příslušné školy. Aktuální pokyny zasílají zahraniční koordinátoři obvykle po úspěšné nominaci na pobyt.
Nebojte se zeptat spolužáků, kteří již město a danou univerzitu navštívili, zapojte se do online skupin pro incoming studenty v případě, že budete muset hledat ubytování mimo univerzitu.

ZKUŠENOSTI STUDENTŮ

Anna Koukalová – University of Salzburg
Michal Jurko – Nicolaus Copernicus University
Pavel Lorenc & Michal Pecháček – Técnico Lisboa
Kristýna Růžičková – NTNU
Kristýna Daňková & Nela Drabíková – The Arctic University of Norway
Radmila Centnerová & Pavla Jiroušková – University of Southern Denmark
Kristýna Růžičková & Pavel Lorenc – University of Maribor
Dominik Bruzl, Dominika Coufalová & Filip Matějka – Kaunas University of Technology

Odjezd na studium/praktickou stáž

Více info

Příjezd ze zahraničí

Více info