Nabídka programů

Chemie a analýza přírodních
látek

Prezenční 3 roky Zakončeno titulem Bc.

Příroda je pro lidstvo nenahraditelným zdrojem základních živin, surovin a energie, ale také různých léčivých látek, vitamínů, minerálů i toxinů. V posledních letech je stále více upřednostňován trend využívání přírodních látek a bioprocesů nejen v tradičních odvětvích, jako je potravinářství, ale i v řadě dalších směrů, jako je farmacie, kosmetika, spotřební průmysl, i materiálové vědy.

Studium přírodních látek se zaměřuje na poznání struktury a funkce různých typů přírodních molekul, jako jsou např. přírodní složky potravin, léčivé látky nebo kosmetické přípravky, a to včetně technologie jejich zpracování a charakterizace pomocí moderních analytických metod a testů na živých buňkách. Při studiu se naučíte teoretické i praktické základy obecných chemických předmětů a pak se můžete specializovat na chemii léčivých a farmaceuticky či výživově významných přírodních látek, případně na kosmetickou chemii a kosmetologii. Součástí specializace je též tzv. valorizace odpadů, tedy využití různých typů potravinářských a přírodních odpadních surovin k výrobě něčeho užitečného.

Uplatnění najdete ve veškerých provozech spojených s výrobou a zpracováním přírodních látek, surovin a potravin, dále v zemědělském, farmaceutickém průmyslu, při výrobě a vývoji potravinových doplňků a léčiv a v kosmetickém průmyslu a biotechnologiích. Můžete rovněž pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu.

Tento program zajišťuje Ústav chemie potravin a biotechnologií.

E-přihláška

Příroda je naší inspirací a zdrojem

Studuj chemii na VUT

Jak se příhlásit na FCH