Nabídka programů

Chemie a chemické technologie

Prezenční 2 roky Zakončeno titulem Ing.

Nabízíme vám inženýrské vzdělání v oboru technické chemie, zaměřené na teorii a technologii spotřebního chemického průmyslu, s důrazem na samostatnou tvůrčí činnost. Společným základem oboru je důkladný teoretický základ a důraz je kladen na samostatnou a projektovou práci studentů. V každém semestru je proto minimální počet povinných společných předmětů; struktura nabízených volitelných předmětů je vytvořena zejména tak, aby umožnila studentům profilaci v jednom z hlavních směrů: biokoloidní, fotochemický, molekulární (plazmochemie a organická elektronika).

Tento program zajišťuje Ústav fyzikální a spotřební chemie.

Všechno, co potřebujete nebo spotřebujete, je chemie

  • 96%

    absolventů najde práci do měsíce

  • 18%

    studentů stráví část studia na zahraniční univerzitě

  • 80%

    témat diplomových prací založených na reálných projektech

Studuj chemii na VUT

Jak se příhlásit na FCH