Nabídka programů

Potravinářská chemie

Kombinovaná 4 roky Zakončeno titulem Ph.D.

Nabízíme studium orientované jak do oblasti potravinářských výrob s ohledem na zabezpečování a rozvoj progresívních technologií, tak do oblasti kontroly jakosti a zdravotní nezávadnosti produkovaných potravin. Absolventi najdou uplatnění ve sféře univerzitního i neuniverzitního výzkumu, ve výzkumně vývojové oblasti privátních společností ne jenom v ČR, ale i v EU (např. Evropský úřad pro bezpečnost potravin, DG SANCO), ve výrobních podnicích zemědělsko-potravinářského komplexu, v rámci státních kontrolních institucí a obchodních organizacích.
Seznámíte se a budete rozvíjet teoretické a experimentální vědomosti a dovednosti v oblastech potravinářské chemie a inženýrských procesů výroby potravin, aplikované analytické a fyzikální chemie, mikrobiologie, biochemie a molekulární biotechnologie. Hlavní pozornost bude zaměřena zejména na oblasti vztahující se k výrobě, zpracování, skladování a kontrole kvality a zdravotní nezávadnosti potravin. Vzhledem k prudkému rozvoji technik molekulární biologie bude odpovídající pozornost věnována i využití této vědní disciplíny při rozvoji nových potravinářských technologií. Vědecké poznání bude zaměřeno na kvalitu a bezpečnost potravin, produkci funkčních potravin, rozvoj a vývoj moderních, molekulárně biologických diagnostických metod. Na rozvoji vědeckého poznání se budou podílet i další disciplíny chemického a biologického charakteru, které jsou nezbytnou podmínkou komplexního přístupu a chápáni rozvoje potravinářských věd.

Tento program zajišťuje Ústav chemie potravin a biotechnologií.

E-přihláška

Kvalitní a zdravé potraviny - naše budoucnost!

Studuj chemii na VUT

Jak se příhlásit na FCH