CMV Laboratoře

Laboratoř analytické a environmentální chemie

V naší laboratoři se zabýváme aplikovaným i základním výzkumem v oblasti analytické a environmentální chemie. Hlavní témata výzkumu jsou orientovaná především na ochranu životního prostředí a technologie, nicméně laboratoř se zabývá i analýzou vzorků z průmyslu a dopravy. Jedná se především o kvalitativní a kvantitativní analýzy organických látek (léčiva, MUSK sloučeniny, hormony), těžkých kovů, nanočástic a mikroplastů ve vodách a půdách. Taktéž se zabýváme ekotoxikologickými testy v terestriálních a akvatických ekosystémech.

Zkoumáme dynamiku uhlíku v půdě, kvalitu půdní organické hmoty a vyvíjíme metody pro rychlou analýzu půdních vlastností. Nabízíme také analýzy biodegradability (bio)plastů ve sladké a mořské vodě a půdách a ve spolupráci s dalšími pracovišti i v jiných prostředích.

Náš tým disponuje bohatými zkušenostmi v oblasti měření, vyhodnocení a interpretace termoanalytických dat (kalorimetrie a termogravimetrie) nejrůznějších materiálů pro průmysl i výzkum.

doc. Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D.

doc. Mgr.

Michaela Vašinová
Galiová

Ph.D.

Vedoucí laboratoře

+420 54114 9445
vasinova@fch.vut.cz

Mgr. Marie Novotná, Ph.D.

Mgr.

MarieNovotná

Ph.D.

Zástupce vedoucí

+420541149575
novotna@fch.vut.cz

Posuneme i váš projekt

Pojďte do toho s námi!

Vybavení laboratoře Spolupráce s firmami