CMV Laboratoře

Laboratoř analytické a environmentální chemie

V naší laboratoři se zabýváme aplikovaným i základním výzkumem v oblasti analytické a environmentální chemie. Hlavní témata výzkumu jsou orientovaná především na ochranu životního prostředí a technologie, nicméně laboratoř se zabývá i analýzou vzorků z průmyslu a dopravy. Jedná se především o kvalitativní a kvantitativní analýzy organických látek (léčiva, MUSK sloučeniny, hormony), těžkých kovů, nanočástic a mikroplastů ve vodách a půdách. Taktéž se zabýváme ekotoxikologickými testy v terestriálních a akvatických ekosystémech.

Zkoumáme dynamiku uhlíku v půdě, kvalitu půdní organické hmoty a vyvíjíme metody pro rychlou analýzu půdních vlastností. Nabízíme také analýzy biodegradability (bio)plastů ve sladké a mořské vodě a půdách a ve spolupráci s dalšími pracovišti i v jiných prostředích.

Náš tým disponuje bohatými zkušenostmi v oblasti měření, vyhodnocení a interpretace termoanalytických dat (kalorimetrie a termogravimetrie) nejrůznějších materiálů pro průmysl i výzkum.

prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D.

prof. Ing.

JiříKučerík

Ph.D.

Vedoucí laboratoře; Ředitel ÚCHTOŽP

+420 54114 9340, 9497
kucerik@fch.vut.cz

Ing. Jakub Fojt

Ing.

JakubFojt

Kontaktní osoba; Biodegradace bioplastů, osud mikroplastů v životním prostředí, stanovení mikroplastů a mikrobioplastů

541 149 497
xcfojt@fch.vut.cz

Posuneme i váš projekt

Pojďte do toho s námi!

Vybavení laboratoře Spolupráce s firmami