CMV Laboratoře

Laboratoř organické elektroniky a fotoniky

Zabýváme se základním a aplikovaným výzkumem a vývojem v oblasti pokročilých organických a hybridních materiálů v elektronice, fotonice a tištěné elektronice. Nabízíme expertízy v oblasti nových funkčních materiálů, charakterizace a studia elektronových, optických, elektrických a optoelektrických vlastností a návrhy, konstrukce a charakterizaci součástek a zařízení pro organickou a tištěnou elektroniku, senzoriku a fotoniku.

Zabýváme se také výzkumem v oblasti bioelektroniky, návrhem, přípravou a charakterizací senzorických i stimulačních zařízení. Spolupracujeme s mnoha domácími a zahraničními organizacemi a průmyslovými partnery. Iniciujeme, řešíme a spolupodílíme se na řešení národních, ale i mezinárodních projektů, a to i v rámcových programech Evropské unie.

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

prof. Ing.

MartinWeiter

Ph.D.

Vedoucí skupiny; organická elektronika, fotonika a bioelektronika, charakterizace optických a elektrických vlastností organických polovodičů, elektronové jevy, technologie výroby elektronických, fotonických a bioelektronických zařízení, tištěná elektronika.

+420 54114 5206
Martin.Weiter@vut.cz

prof. Mgr. Martin Vala, Ph.D.

prof. Mgr.

MartinVala

Ph.D.

Vedoucí laboratoře; organická elektronika, fotonika a bioelektronika, optické vlastnosti organických materiálů, fotofyzikální procesy (fluorescence, fosforescence a nelineární procesy).

+420541149385
vala@fch.vut.cz

NAŠI PARTNEŘI:

Posuneme i váš projekt

Pojďte do toho s námi!

Vybavení laboratoře Spolupráce s firmami