CMV Laboratoře

Laboratořplazmochemie

Plazmové technologie jsou v současnosti stále častěji využívány jako specifické, vysoce účinné a ekologicky přijatelné alternativy konvenčních technologických procesů, a to především díky své bezodpadové realizaci. V Laboratoři plazmochemických procesů se zaměřujeme na generaci, diagnostiku a využití nízkoteplotního plazmatu generovaného v různých konfiguracích elektrického výboje, a to jak v plynném, tak i v kapalném prostředí.

Mezi hlavní aplikace námi zkoumaných plazmových procesů patří zejména interakce plazmatu s materiály nejrůznějšího složení a struktury, ať už jsou to pevné povrchy přírodní i syntetické (textil, papír, dřevo, polymery, archeologické nálezy), biologický materiál (tkáně, buňky, bakterie, rostliny) či kapaliny. Zaměřujeme se také na degradační i syntetické procesy (anorganické i organické nanočástice, nižší organické molekuly apod.). V neposlední řadě nabývá na významu produkce a aplikace plazmatem aktivované vody pro biomedicínské a zemědělské účely jako ekologicky akceptovatelné médium sterilizační, fungicidní, stimulační či fertilizační.

prof. RNDr. František Krčma, Ph.D.

prof. RNDr.

FrantišekKrčma

Ph.D.

Vedoucí laboratoře plazmochemie; generace a diagnostika nízkoteplotního plazmatu; konstrukce plazmových reaktorů a vysokonapěťových zdrojů; studium prebiotických atmosfér; aplikace nízkoteplotního plazmatu v konzervátorství; optická emisní spektroskopie, hmotnostní spektrometrie s protonovou ionizací; projektové řízení zahraničních i tuzemských projektů

+420 54114 9312, 9407
krcma@fch.vut.cz

doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D.

doc. Ing.

ZdenkaKozáková

Ph.D.

Zástupce vedoucího laboratoře plazmochemie; generace nízkoteplotního plazmatu v plynech i kapalinách; aplikace nízkoteplotního plazmatu pro povrchové úpravy materiálů; příprava, charakterizace a aplikace plazmatem aktivované vody; absorpční spektrometrie

+4205411494159312
kozakova@fch.vut.cz

NAŠI PARTNEŘI:

Posuneme i váš projekt

Pojďte do toho s námi!

Vybavení laboratoře Spolupráce s firmami